นิทรรศการ “ชีวิตบนความหลากหลายทางวัฒนธรรม” (Multicultural life)

Event Details

นิทรรศการ “ชีวิตบนความหลากหลายทางวัฒนธรรม” (Multicultural life)

Time: June 9, 2017 to June 29, 2017
Location: Chamchuri Art Gallery
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.facebook.com/chamc…
Phone: 02 218 3709
Event Type: art, exhibition, painting, drawing, photo, photography
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: May 28, 2017

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ “ชีวิตบนความหลากหลายทางวัฒนธรรม” (Multicultural life)
โดย คณาจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ลักษณะงาน งานจิตรกรรม ประติมากรรม สื่อผสม ภาพถ่าย เซรามิค
ระยะเวลาที่จัดแสดง วันที่ 9 - 29 มิถุนายน 2560
ณ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้องนิทรรศการ 1

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “ชีวิตบนความหลากหลายทางวัฒนธรรม” (Multicultural life) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on May 28, 2017 at 11:39pm

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on May 28, 2017 at 11:39pm

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on May 28, 2017 at 11:38pm

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on May 28, 2017 at 11:38pm

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on May 28, 2017 at 11:38pm

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service