นิทรรศการ "Mother and Nature"

Event Details

นิทรรศการ "Mother and Nature"

Time: August 1, 2019 to August 30, 2019
Location: Bangkok Art and Culture Center
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.bacc.or.th
Phone: 02 214 6630-8
Event Type: art, exhibition
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Jul 28, 2019

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

Mother and Nature

วันที่ : 01 สิงหาคม - 30 สิงหาคม 2562

สถานที่: People’s Gallery ชั้น 2 ห้อง P3

โดย อรวรรณ ไชยแป้น

ข้าพเจ้าใช้รูปทรงในธรรมชาติ สิ่งมีชีวิต พืชพันธุ์ไม้ สัตว์ที่อยู่ในธรรมชาติ และรูปผู้หญิง สื่อแทนถึงความอบอุ่นและอ่อนโยน ภายใต้คติความเชื่อที่ว่าความรักที่แท้นั้นอุปมาได้ดังความรักของมารดาที่มีต่อบุตร คำว่าแม่ในที่นี้ ข้าพเจ้าหมายรวมถึงตัวแทนของความรู้สึกในด้านดีงามที่มีอยู่ในจิตใจมนุษย์ การมองเห็นถึงแง่มุมที่สวยงามของชีวิต ด้วยความมีสติและความยุติธรรม ไม่ดีหรือไม่ร้ายจนเกินไปนัก สร้างสรรค์ผลงานศิลปะด้วยเทคนิคภาพพิมพ์โลหะร่องลึก (Intaglio) ซึ่งเป็นกรรมวิธีที่ละเอียดอ่อนซับซ้อน สอดคล้องกับแนวความคิดดังที่กล่าวมา

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "Mother and Nature" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service