นิทรรศการ "มะโน ๑" (Monoja)

Event Details

นิทรรศการ "มะโน ๑" (Monoja)

Time: December 7, 2013 to December 31, 2013
Location: 9Art Gallery / Architect Studio
City/Town: Chiang Rai, Thailand
Website or Map: http://9artgallery.com
Phone: 053 719 110, 083 152 6021
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Dec 22, 2013

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

มะโน "๑"

ของ

กำพล มะโนใจ / Kamopol Manoja

7 - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ / 7- 31 December 2013

จะมีพิธีเปิดนิทรรศการศิลปกรรม ในวันเสาร์ ที่ 7 ธันวาคม 2556 เวลา 19:00น.

โดย

คุณอุดมรัตน์ กรรณสูต

ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ

To be presided over by

Mrs.Udomrat Karnasuta

On Saturday December 7th, 2013 at 7:00 pm.


จิตรกรรมของกำพล มะโนใจ
กำพล เป็นศิลปินเชียงรายโดยกำเนิด ผลงานจิตรกรรมเขาเป็นที่ยอมรับได้รับรางวัลจากการประกวดศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของธนาคารกสิกรไทย ปี พ.ศ.2542
หลังจากสำเร็จการศึกษาศิลปกรรม ศิลปะบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี , คลองหก ปี พ.ศ.2543 เขาเดินทางกลับบ้านทำงานศิลปะเงียบๆต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันร่วม 13ปี
เต็ม ผลงานจิตรกรรมกำพล เป็นจิตรรมไทยร่วมสมัยที่ใช้สีบางน้อยสี เน้นความสวยงาม ของเส้น เว้นที่ว่างพื้นขาวแสดงมิติ เรื่องราวโดยรวมเกี่ยวเนื่องกับวิถีท้องถิ่นของผู้คนล้านนา ผู้คน สิ่งของ


การใช้ชีวิตประจำวัน สิ่งที่เห็นปรากฏต่อเนื่องในผลงานของเขาจากอดีตคือความอบอุ่น ที่ซ่อนอยู่ในความเรียบ เงียบเหงาในบรรยากาศฤดูหนาวที่มีสีขาวของพื้นเป็นฐานของความ รู้สึก เส้นโค้ง รูปเด็ก ผู้คน สัตว์ สิ่งของ
โอบล้อมเข้าหากันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ความงามของผลงานเกิดจากจังหวะและฝีมือที่ตะหวัดป้ายเส้นสี่เพียงน้อยให้ภาพปรากฏแสดงเรื่องราวอารมณ์ จากความเรียบง่ายในอดีต
จิตรกรรมของเขาพัฒนาต่อเนื่องมาจนปัจจุบัน ปัจจุบันที่ได้เพิ่มเทคนิควิธีการทันสมัย ตามวัสดุอุปกรณ์ของสื่อที่มีให้เลือกให้ใช้ให้ทำหลากหลาย กำพลเลือกเล่นพื้นผิว สร้างลายเส้นลอยนูนออกมาจากพื้นภาพ
ขับรูปทรงที่เพิ่มภาพขนาดใหญ่ให้ดูตระการตา ผสานการเพิ่มน้ำหนักในสีสันมากขึ้น แต่เนื้อหายังคงเรื่องเดิมของวิถีชีวิตครอบครัว ความรักในผู้คนบ้านเรือน และระบุเจาะลึกลงไปที่เรื่องของแม่กับลูก ' แม่ลูก '


ความรักความผูกพันพื้นฐานอันเป็นสากลของโลภ ความรักที่พัฒนาให้คนรู้จักรักในสิ่งอื่นๆ รักคนอื่น รักสัตว์ สิ่งของ และโลก สิ่งพิเศษที่เขาได้รับมากำลังถูกถ่ายทอดต่อ ลงบนผลงานศิลปกรรมที่มีลักษณะเฉพาะัััตัว
เป็นตัวตนของกำพล ทั้งรูปแบบวิถีชีวิตและเทคนิควิธีการ ศิลปกรรมของกำพลคล้ายผลงานของชนเผ่า ชนเผ่าหนึ่งที่กำเนิด มาจากโลกอันไกลโพ้น และกำลังเดินทางกลับมาสู่โลก
เดินทางกลับมาทวงถามความรักกับโลกปัจจุบัน ปัจจุบันเขากำลังต้องการสิ่งนี้ สิ่งอันเป็นพิเศษ เรียบง่ายจากความรักของแม่กับลูก แม่ที่ไม่ต้องการความหมายอะไรมากมาย
เด็กที่ไม่ต้องการความหมายอะไรมากมายไม่มีอะไรซับซ้อน ภาพแม่ลูกเป็นภาพเชิงเดี่ยว บริสุทธิ์ เรียบง่ายและเป็นความจริง ความรักเป็นความจริงที่เรียบง่าย เขาต้องการความจริงของความรักพยุงโลกนี้ให้คงอยู่
ให้กลมกลืน สมดุลย์ ทั้งธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ทั้งในความแปลกแยกแตกต่าง ทั้งในสิ่งที่เร้นลับ และในสิ่งที่โล่งแจ้ง ทั้งในวิถี ชีวิตชนเผ่า และในวิถีอายะเมือง ในความจริง ในทุกๆที่ ในทุกๆสภาวะ เราต้องการความรัก
ให้ความรัดสลายความซับซ้อน คืนความเรียบง่ายให้ทุกสิ่งเป็น ให้ความรักได้มีพื้นที่ คืนอากาศ คืนพื้นที่ว่างให้คนต่อไป


สมพงษ์ สารทรัพย์

21 พฤศจิกายน 2556

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "มะโน ๑" (Monoja) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on December 3, 2013 at 10:45pm

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service