นิทรรศการ "MFA. THESIS EXHIBITION 6th KMITL"

Event Details

นิทรรศการ "MFA. THESIS EXHIBITION 6th KMITL"

Time: March 2, 2012 to March 9, 2012
Location: g23
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: https://www.facebook.com/page…
Phone: 02 649 5000-5005
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: Mar 3, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

การประชุมวิชาการศิลปกรรมมหาบัณฑิต ครั้งที่ 3


นิทรรศการศิลปกรรมมหาบัณฑิต ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2555

โดยนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาทัศนศิลป์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจิมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

จัดแสดง ณ g23 แกลเลอรี่ศิลปะร่วมสมัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกรุงเทพมหานคร

ระหว่างวันที่ 2-9 มีนาคม 2555 พิธีเปิด 2 มีนาคม 2555


ประชุมวิชาการ เวลา 15.00 น. พิธีเปิดนิทรรศการ 18.00 น.


3rd Master of Fine Arts Conference

6th Master of Fine Arts Exhibition 2012

By Master of Fine Arts Graduate Students Programme in Visual Arts

Faculty of Archiyecture

King Monkut’s Institute of Technology Ladkrabang

g23 Art Gallery

Srinakharinwirot University, Asoka, bangkok

2nd – 9th March 2012

Conference Starting : 3.00 p.m..

Exhibition Opening : 6.00 p.m.

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "MFA. THESIS EXHIBITION 6th KMITL" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service