นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย “MEX-4: รักษ์-เร้น-ลับ”

Event Details

นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย “MEX-4: รักษ์-เร้น-ลับ”

Time: August 8, 2018 to August 30, 2018
Location: The National Gallery of Thailand
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.facebook.com/pg/Th…
Phone: 02 281 2224
Event Type: art, exhibition, painting, sculpture, photo, photography
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Aug 5, 2018

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ขอเชิญชมนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย “MEX-4: รักษ์-เร้น-ลับ” หรือ “MEX-4 : Preservation of the Occult” โดย สถานเอกอัครราชทูตเม็กซิโก ประจำประเทศไทย ระหว่างวันที่ 8 – 30 สิงหาคม 2561 ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน 1 – 4 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป นิทรรศการ “MEX-4: รักษ์-เร้น-ลับ” หรือ “MEX-4 : Preservation of the Occult” เป็นนิทรรศการนำเสนอผลงานศิลปะร่วมสมัย โดย ศิลปินเม็กซิโก จำนวน 4 ท่าน คือ เฮคเตอร์ เดอ อันดาร์ (จิตรกรรมบนแผ่นไม้ สื่อผสม) แมรีเบล พอร์เตล่าร์ (ประติมากรรมกระดาษ) ซิลวาน่าร์ เบิร์นส์ (ศิลปะภาพถ่าย) และอโดรโฟร์ เปเรซ บูตรง (ศิลปะภาพถ่าย) “รักษ์-เร้น-ลับ” เป็นนิทรรศการนำเสนองานศิลปะที่ถ่ายทอดมุมมองของศิลปินเม็กซิกัน ทั้ง 4 ท่าน ที่มีต่อสังคมและสภาพแวดล้อมรอบตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาพแวดล้อมของสังคมแมกซิกันในยุคปัจจุบัน แนวคิดหลักของนิทรรศการ คือ the occult ที่หมายความถึง ความลึกลับ เร้นลับ ตลอดจนพลังและอำนาจเหนือธรรมชาติ นั้นเป็นสิ่งที่สะท้อนอัตลักษณ์และรากเหง้าทางศิลปวัฒนธรรมหลายประการ ของดินแดนที่ได้ชื่อว่าเป็นอู่อารยะธรรมเก่าแก่ที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของลาตินอเมริกา อย่างสหรัฐเม็กซิโก

The National Gallery of Thailand cordially invite people who interest in Mexican contemporary arts, to view an art exhibition “MEX-4: Preservation of the Occult” by The Embassy of Mexico in Thailand. This contemporary art exhibition, joined by 4 Mexican artists with a variety of their sets of artwork; Héctor de Anda (Painting; mixed media on wood), Maribel Portela (Paper Sculpture),Sylvana Burns (Photography) and Adolfo Perez Butron (Photography). “MEX-4: Preservation of the Occult” portray the artist attitudes toward their environmental landscape, especially nowadays Mexican society. The term of “the occult” which means something mysterious or related to supernatural forces, emphasized on the radical roots of arts and culture of the country which has been regarded as an ancient land, and one of the most important cradle of civilization in Latin America. This exhibition will be available from August 8 – 30, 2018 (9.00 am. - 4.00 pm.), exhibition room no. 1 - 4 at The National Gallery of Thailand. Closed on Monday – Tuesday and governmental holidays. Admission fee; 200 Baht.

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย “MEX-4: รักษ์-เร้น-ลับ” to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service