นิทรรศการ “หน้าตรง-ด้านข้าง” (Meet Me Half Way)

Event Details

นิทรรศการ “หน้าตรง-ด้านข้าง” (Meet Me Half Way)

Time: August 31, 2013 to September 28, 2013
Location: Artery Post-Modern Gallery
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.arterybkk.com
Phone: 02 635 3133, 087 112 7774
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Sep 11, 2013

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

อาร์ทเทอรี่ โพสต์-โมเดิร์น แกลเลอรี่ ภูมิใจนำเสนอ Duo Exhibition ของศิลปินไทยรุ่นใหม่ 2 ท่าน ได้แก่ นิธิศ วนิชบูรณ์ และ ชุมพล คำวรรณะ ศิลปินซึ่งได้จัดแสดงผลงานอย่างต่อเนื่องในหลายประเทศแถบยุโรป รวมถึงประเทศไทย โดยในครั้งนี้พวกเขาได้รวมตัวกันเฉพาะกิจเพื่อจัดแสดงผลงานจิตรกรรมร่วมกันในนิทรรศการ “Meet Me Half Way” หรือในชื่อไทยว่า “หน้าตรง-ด้านข้าง”

ผลงานชุดนี้ของพวกเขามีความโดดเด่นด้านแนวคิด โดยเป็นการตีความและสื่อผ่านรูปลักษณ์ของคน ในลักษณะ "หน้าตรง” และ “ด้านข้าง" เพื่อตั้งคำถามกับผู้ชมว่า ตราบที่โลกยังหมุน และทุกสิ่งทุกอย่างยังคงดำเนินต่อไป ท่ามกลางความต่างของวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตนั้น เรารู้หรือไม่ว่า สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นคือการผสมผสานที่ลงตัว ? หรือคือการที่เรากำลังถูกกลืน ?

ในขณะที่อีกมุมหนึ่งก็ต้องการตั้งคำถามกับผู้ชมว่า ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา ทั้งเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ศาสนา การศึกษา และประเพณีวัฒนธรรม ซึ่งล้วนมีความสำคัญและสัมพันธ์กับการดำเนินชีวิต อีกทั้งล้วนส่งผลกระทบต่อความสุขและความทุกข์ของผู้คนนั้น ในฐานะเพื่อนร่วมชะตากรรมอันเท่าเทียม ของการเกิด แก่ เจ็บ และตาย เราพร้อมที่จะเรียนรู้ ยอมรับ และอยู่ร่วมกับความแตกต่างหลากหลายเหล่านี้ ด้วยสายตาและความรู้สึกที่เท่าเทียมกันแล้วหรือยัง ?

เชิญมาร่วมค้นหาคำตอบถึงสิ่งต่างๆ รอบตัว กับนิทรรศการ “Meet Me Half Way” ได้ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 28 กันยายน 2556 (ร่วมงานเปิดนิทรรศการในวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม เวลา 19.00 น.) ณ อาร์ทเทอรี่ โพสต์-โมเดิร์น แกลเลอรี่ เพื่อที่พวกเราทุกคนจะค้นพบวิถีแห่งตนในการอยู่ร่วมกันในสังคมต่อไป

แนวคิด

"เพราะชีวิตไม่ใช่ หนัง-ละคร ที่บางฉากบางตอนจะใช้ตัวแสดงแทนได้"

ชั่ว-ดี , ถี่-ห่าง , ร้อน-หนาว , ขาว-ดำ , ทุกข์หรือสุข ผสมปนเป คลุกเคล้า แตกต่างกัน เป็นการยืนยันได้ว่า ไม่มีตัวแทนหรือผู้แทนใด สามารถทำแทน รู้สึกแทน และใช้ชีวิตแทนกันได้

งานชุด ไม่มีตัวแทน เกิดจากกลั่นกรองประสบการณ์ทางความรู้สึก รวบรวมประสบการณ์ทางความคิด และตีความผ่านรูปลักษณ์ของคน สัตว์ ตลอดจนเหตุการณ์สะเทือนใจต่างๆที่เกิดขึ้น โดยมีธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ตลอดจนการศึกษา เศรษฐกิจ การเมืองและสังคม เป็นตัวเชื่อมโยง

เพราะเชื่ออย่างหนักแน่นว่า บริบทต่างๆเหล่านี้ มีความสำคัญและสัมพันธ์กับการดำเนินชีวิต ที่ส่งผลกระทบต่อความสุข และความทุกข์ของผู้คน

ถึงแม้ความสุขที่ได้รับ ความทุกข์ที่ต้องเผชิญจะแตกต่างกัน และรู้สึกแทนกันไม่ได้ แต่อย่างน้อยในฐานะเพื่อนร่วมชะตากรรมอันเท่าเทียม ของการเกิด แก่ เจ็บ และตาย เราพร้อมที่จะเรียนรู้ ที่จะยอมรับ ที่จะอยู่ร่วม กับความแตกต่างหลากหลายเหล่านั้น ด้วยสายตาและความรู้สึกที่เท่าเทียมกันแล้วหรือยัง? ชุมพล คำวรรณะ/2013


"ผสมผสาน? หรือถูกกลืน? "

ในชีวิต เราต้องพบเจอความแตกต่าง ความผสมกลมกลืนของสิ่งต่างๆ รอบตัวมากมาย ไม่ว่าจะเป็นผู้คน สิ่งของ ประเพณี วิถีชีวิต หรือแม้แต่วัฒนธรรม จนบางครั้งก็ไม่สามารถบอกได้ว่า 'รากเหง้า' ของสิ่งนั้นคืออะไร?

เพราะสสารมีการเคลื่อนที่ จึงนำมาซึ่งความต่างของวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต บางครั้งการมาของ 'ความต่าง' ที่ถูกฝังตัวนานเกินไป ก็ยากที่จะแยกได้ว่า แท้จริงแล้วความเป็นตัวตนของเราคืออะไร?

ตราบใดที่โลกยังไม่หยุดหมุน ทุกสิ่งทุกอย่างยังต้องดำเนินต่อไป เราอาจไม่รู้ว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นคือการผสมผสานที่ลงตัว? หรือเรากำลังถูกกลืน? นิธิศ วนิชบูรณ์/2013


เปิดนิทรรศการวันที่ 31 สิงหาคม 2556 เวลา 19.00 น.

นิทรรศการ "หน้าตรง - ด้านข้าง" จะจัดแสดงถึง วันที่ 28 กันยายน 2556


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาร์ทเทอรี่ แกลเลอรี่ สีลม 19 บางรัก กทม

โทร . 02 635 3133, มือถือ 087 112 7774

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “หน้าตรง-ด้านข้าง” (Meet Me Half Way) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service