เทศกาลปฏิบัติการทางวัฒนธรรมร่วมสมัย "madiFESTO 2012"

Event Details

เทศกาลปฏิบัติการทางวัฒนธรรมร่วมสมัย "madiFESTO 2012"

Time: September 28, 2012 to October 7, 2012
Location: CMU Art Center
City/Town: Chiang Mai,Thailand
Website or Map: http://www.cmumuseum.org
Phone: 053 218 280, 053 944 833
Event Type: art, exhibition, design
Latest Activity: Oct 4, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description


เทศกาลปฏิบัติการทางวัฒนธรรมร่วมสมัย madiFESTO 2012

โดย Media Arts and Design มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


28 กันยายน – 7 ตุลาคม 2555

หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เทศกาลปฏิบัติการทางวัฒนธรรมร่วมสมัย “madiFESTO2012 นำเสนอผลงานสื่อศิลปะ การออกแบบสื่อ สื่อสารสนเทศ และปฏิบัติการในชีวิตประจำวันในฐานะสื่อ ผ่านปฏิบัติการและเทคนิคในรูปแบบต่างๆ อย่างหลากหลายและล้นหลาม

เทศกาล madiFESTO จัดมาอย่างต่อเนื่องทุกปี เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2009 โดยจัดแสดงงานสื่อเชิงวิจารณ์ ที่มุ่งเน้นการมองประเด็นเรื่องราวรอบตัวที่อาจเป็นประโยชน์ หรืออาจ เป็นปัญหาในสังคมร่วมสมัย ด้วยสายตาที่ไม่ได้ผูกยึดอยู่กับกรอบชุดความรู้ใดเป็นการเฉพาะ แต่ผสมผสานความรู้ความเข้าใจ ทั้งทางด้านสังคม วัฒนธรรม ศิลปะ การออกแบบ การเมืองและเศรษฐกิจ เพื่อสร้างสรรค์งานสื่อเชิงวิจารณ์รูปแบบต่างๆ ในฐานะกิจกรรมทางวัฒนธรรมอย่างสัมพันธ์และเป็นประโยชน์หรือไม่ ต่อสังคมสาธารณะและปัจเจกชนมนุษย์

Comment Wall

Comment

RSVP for เทศกาลปฏิบัติการทางวัฒนธรรมร่วมสมัย "madiFESTO 2012" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (2)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service