การแสดงดนตรี “พันทาง... อย่างไทย ลูกกรุง 1.5” (LookKung in Concert)

Event Details

การแสดงดนตรี “พันทาง... อย่างไทย ลูกกรุง 1.5” (LookKung in Concert)

Time: September 14, 2013 to September 15, 2013
Location: CMUartcenter Chiangmai
City/Town: Chiang Mai,Thailand
Website or Map: http://www.cmumuseum.org
Phone: 053 218 280, 053 944 833
Event Type: music, concert
Latest Activity: Aug 25, 2013

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down


“การแสดงดนตรี “พันทาง... อย่างไทย ลูกกรุง 1.5”

โดย กลุ่มอนุรักษ์เพลงไทยลูกกรุง ร่วมกับ ชมรมนาฏศิลป์และดนตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่14 -15 กันยายน 2556, รอบแสดงเวลา 14.00น. และ 18.00 น.

ณ โรงละคร หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


“LookKung in Concert”

By A Thai classical music conservation and CMU Thai Dance & Music Club

14th–15th September 2013, At 2.00pm. And 6.00pm. Theater CMU ART CENTER.

Comment Wall

Comment

RSVP for การแสดงดนตรี “พันทาง... อย่างไทย ลูกกรุง 1.5” (LookKung in Concert) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service