นิทรรศการ “โลกียธรรม” (Logiyadhamma)

Event Details

นิทรรศการ “โลกียธรรม” (Logiyadhamma)

Time: February 16, 2012 to March 18, 2012
Location: ARDEL’s Third Place Gallery
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.ardelgallery.com
Phone: 02 422 2092,086 890 2762
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: Feb 3, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down

โลกียธรรม

โดย ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ


ระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ – 18 มีนาคม 2555

ณ อาร์เดลเธิร์ดเพลส แกลเลอรี

(อาคาร เดอะเธิร์ดเพลส บางกอก ชั้น G สุขุมวิท 55 ทองหล่อซอย 10)


นิทรรศการ “โลกียธรรม” นำเสนอผลงานจิตรกรรมและประติมากรรมภายใต้แนวความคิดเกี่ยวกับวิถีชีวิตของมนุษย์ผู้ซึ่งยังคงเวียนว่ายอยู่ในสังสารวัฏแห่งการเกิดดับ กิเลส ตัณหา ราคะ ตลอดจนเหตุการณ์และสถานการณ์ต่างๆ ที่มนุษย์ผู้ซึ่งยังไม่อาจแสวงพบโลกุตรธรรม ก่อให้เกิดการแสดงออกของตัวตนทั้งในแง่มุมที่ดีและร้าย ทั้งในมุมมองที่สวยงามและน่าชัง อารมณ์ความรู้สึกที่ดำเนินไปในสภาวะแห่งการตั้งอยู่ของชีวิต ล้วนมีรายละเอียดมากมายที่ถ่ายทอดผ่านลวดลายและรูปทรงของงานศิลปะเหนือจริง ผสมผสานทั้งอารมณ์ความรู้สึก ตำนาน เทพปกรณัม และจินตนาการ


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล โทร: 0-2422-2092,08-6890-2762

แฟกซ์: 0-2422-2091 อังคาร-เสาร์ 10.30 - 19.00 น. อาทิตย์ 10.30 - 17.30 น. (ปิดวันจันทร์)

เว็บไซต์: www.ardelgallery.com

Logiyadhamma

By Thongchai Srisukprasert


February 16 – March 18, 2012

At ARDEL’s Third Place Gallery

The Third Place Bangkok, G Floor, Sukhumvit 55, Thonglor Soi 10


“Logiyadhamma” by Thongchai Srisukprasert., artist and teacher at Silpakorn Univeristy, presents paintings and sculptures with the concept about lifestyle of human beings that still rely on worldly attraction and desire. The endless life cycle with all external and internal factors will create situations or events that surely will expose people’s true self whether it is good or bad, pleasant or not. Feelings and emotions during the existence of one’s life consist of so many details. Thongchai Srisukprasert has caught that and presented them through surrealistic artworks with ideas of mythology as well as the artist’s imagination.

For further information, kindly contact: 0-2422-2092,08-6890-2762 Fax: 0-2422-2091

Tuesday-Saturday: 10:30~19:00 hrs., Sunday: 10:30~17:30 hrs. (Closed on Monday)

Website: www.ardelgallery.com

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “โลกียธรรม” (Logiyadhamma) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on February 3, 2012 at 9:53am

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service