นิทรรศการแสดงผลงาน “Line, Color and Design 2011”

Event Details

นิทรรศการแสดงผลงาน “Line, Color and Design 2011”

Time: September 7, 2011 to September 16, 2011
Location: Assumption University
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.facebook.com/LCDex…
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: Sep 2, 2011

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

ภาควิชานิเทศศิลป์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมชมงาน “Line, Color and Design 2011” นิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่1 และชั้นปีที่2 ระหว่างวันที่ 7 - 16 กันยายน 2554 ณ โถงชั้นที่1 ตึกคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ โดยภายในงานได้จัดแสดงผลงานศิลปะจากหลากหลายสาขาวิชา ได้แก่ วิชา Fine Arts I & II, วิชา Design Theory I & II, วิชา Theory of Color, วิชา Photography, วิชา Rendering Techniques รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้จากเว็บไซต์ www.facebook.com/LCDexhibition

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการแสดงผลงาน “Line, Color and Design 2011” to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service