นิทรรศการ " Life is Art"

Event Details

นิทรรศการ " Life is Art"

Time: November 13, 2015 to December 31, 2015
Location: LIXIL Showroom คริสตัลดีไซน์เซ็นเตอร์ (CDC)
City/Town: Bangkok
Event Type: exhibition, art, painting
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Nov 23, 2015

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down

ทุกชีวิตมีการใช้ .....มนุษย์ล้วนเกิดมาเพื่อใช้ชีวิต ในวิถีของแต่ละคน ต่างบริบท ต่างความรัก ความชื่นชอบ

ศิลปะคือสิ่งที่กลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกับทุกชีวิต บางคนอาจพูดว่า เค้าไม่มีศิลปะ เค้าวาดรูปไม่เป็น
ทั้งที่จริงๆ แล้ว การเลือกชุดสักชุดที่เค้าสวมใส่นั่นคือศิลปะแล้ว และรวมถึงสิ่งของ
เครื่องใช้ในชีวิตประจำวันอื่นๆ ด้วย

ภาพวาดของข้าพเจ้าที่จัดแสดงอยู่นี้ก็คือศิลปะเช่นกัน เป็นส่วนหนึ่งจาก
การใช้ชีวิตเพื่อสร้างสรรค์ขึ้นมาโดยตั้งใจให้ภาพได้เล่าในเรื่องของชีวิต ความสนใจของข้าพเจ้า

เรื่องที่ข้าพเจ้าสนใจหรือแสดงออกอาจไม่ได้ใหญ่โต หรือบอกเล่าถึงปัญหาใดๆ
เป็นเพียงแค่ความรักของข้าพเจ้าเท่านั้น ข้าพเจ้ารักงานศิลปะ ข้าพเจ้าชอบวาด
สรีระผู้หญิง สนใจในธรรมชาติ และไม่เคยลืมว่าชีวิตมีองค์ประกอบที่งดงามเพราะคุณค่าของศิลปะ


"Life is Art"
Solo Art Exhibition by Onanong Kaewsomboon
at LIXIL Showroom, Crystal Design Center (CDC)
The exhibition will be on view during November 1 – December 31, 2015

Every life carries on ….humans are born to carry on their lives, in their own ways, with
different contexts, different love and different tastes.

Art is a thing that unites with every life. Some might say those who can’t paint are those
who don’t have art in their minds, whereas in the matter of fact, the way they choose to
dress is already art. Including the way they choose to use things in everyday life as well.

The series of my paintings is also art. It is a part of living my life to create it by intending to
let the paintings depict the stories of my life and my interest.

The topics I am interested in or express might neither be grand nor explain any problem, but
merely be my love. I love art. I love to paint female bodies. I am interested in nature. Also, I
never forget that lives consist of beautiful elements owing to values of art.


Contact info: 08 6616 7545 (Artist)
e-mail: Onanong.Collection@gmail.com

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ " Life is Art" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2023   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service