นิทรรศการศิลปะ "ชีวิตสัตว์โลก" (Life - Animals)

Event Details

นิทรรศการศิลปะ "ชีวิตสัตว์โลก" (Life - Animals)

Time: February 9, 2011 to February 21, 2011
Location: Jamjuree art gallery
Street: Chulalongkorn University
City/Town: Bangkok, Thailand
Website or Map: http://www.jamjureeartgallery…
Phone: 02 218 3709
Event Type: art, painting, exhibition
Latest Activity: Feb 3, 2011

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

 

ศิลปิน: ธง อุดมผล และ สมพร แต้มประสิทธิ์
วันที่: 9 - 21 กุมภาพันธ์ 2554
สถานที่: หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ห้องนิทรรศการ 1-2
ติดต่อ:  (02) 218 3709

ในการสร้างสรรค์งานศิลปกรรมชุดนี้ ศิลปินได้รับแรงบันดาลใจมาจากสัตว์และธรรมชาติที่มีการดำรงชีวิตอยู่ในโลกเดียวกันกับมนุษย์เรา โดยใช้เรื่องราวของสุนัขและวัว ซึ่งเป็นสัตว์ที่คนส่วนใหญ่ต่างก็รู้จักคุ้นเคยกันดี นำมาเป็นสัญลักษณ์ในการแสดงออกเพื่อสะท้อนสภาวะจิตใจของมนุษย์ในแง่มุมต่างๆ ผ่านเนื้อหาเชิงเปรียบเทียบที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นจริงของสังคมในปัจจุบัน

 

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการศิลปะ "ชีวิตสัตว์โลก" (Life - Animals) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service