นิทรรศการ "ชีวิตและธรรมชาติ" (Life and Nature)

Event Details

นิทรรศการ "ชีวิตและธรรมชาติ" (Life and Nature)

Time: July 20, 2011 to August 2, 2011
Location: Jamjuree Art Gallery
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://jamjureeartgallery.blo…
Phone: 02 218 3709
Event Type: art, exhibition, sculpture
Latest Activity: Jun 17, 2011

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down

นิทรรศการ ชีวิตและธรรมชาติ “Life and Nature” 
ศิลปิน กลุ่ม Individualism
ลักษณะงาน ภาพพิมพ์ สื่อผสม และประติมากรรม
ระยะเวลาที่จัดแสดง 20 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2554
พิธีเปิดนิทรรศการ 20 กรกฎาคม 2554 เวลา 17.30น.
ห้องนิทรรศการ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้อง 3 - 4

แนวความคิด

ชีวิตและธรรมชาติของกลุ่ม (Individualism) เรา 3 คนนำเสนอผลงานการสร้างสรรค์ครั้งนี้ โดยมีมุมมองของแต่ละคนแตกต่างกันไป ตามจินตนาการของตัวเอง โดยมีเนื้อหาเรื่องเดียวกันคือ ชีวิตกับธรรมชาติ ด้วยการแสดงออกเป็นผลงานประติมากรรม ภาพพิมพ์ และสื่อผสม ด้วยมองว่า ชีวิตและธรรมชาติเป็นของคู่กันแต่มีความงามที่แตกต่างกัน ธรรมชาติเป็นผู้สร้างและให้กำเนิดทุกชีวิตบนโลกนี้ การดำรงควรเป็นไปอย่างสมดุลซึ่งกันและกัน
ปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่า ความสมดุลทั้งสองสิ่งนี้กำลังจะเปลี่ยนไป มนุษย์ใช้หรือทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้นทำให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงย้อนกลับมา เช่น น้ำท่วม แผ่นดินไหว พายุถล่มฯลฯ ทำให้เกิดความเสียหายอย่างมากมาย
การเปลี่ยนแปลงต่างๆของสิ่งเหล่านี้ พวกเราเห็นว่า แต่ละช่วงเวลามีความงามในตัวมันเอง สิ่งมีชีวิตกับธรรมชาติทั้งสองสิ่งนี้ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเสื่อมสลายไปตามกาลเวลา ไม่มีผู้ใดหยุดยั้งได้เลย ดังผลงานศิลปะที่นำมาแสดงในนิทรรศการครั้งนี้

** เปิดให้เข้าชมทุกวัน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.00 – 19.00น. 
เสาร์,อาทิตย์ และวันหยุดราชการ เวลา 12.00 – 18.00น.

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "ชีวิตและธรรมชาติ" (Life and Nature) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2023   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service