นิทรรศการภาพถ่ายเฉลิมพระเกียรติ “KING OF KINGS”

Event Details

นิทรรศการภาพถ่ายเฉลิมพระเกียรติ “KING OF KINGS”

Time: June 13, 2017 to October 29, 2017
Location: MOCA Museum of Contemporary Art
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.mocabangkok.com
Phone: 02 016 5666
Event Type: art, exhibition, photo, photography
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Aug 28, 2017

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการภาพถ่ายเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
“KING OF KINGS”
ระยะเวลาจัดแสดง : วันที่ 13 มิถุนายน - 29 ตุลาคม 2560

นิทรรศการจัดแสดงภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
อันทรงคุณค่าที่เป็นภาพถ่ายสะสมของทางพิพิธภัณฑ์ฯ กว่า 160 ภาพ ร่วมกับภาพถ่ายจากช่างภาพรับเชิญ 16 ท่าน
อาทิ ไพบูลย์ มุสิกโปดก, ยรรยง โอฬาระชิน, วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร, เดโช บูรณบรรพต, รชฎ วิสราญกุล, สุมิตรา ขันตยาลงกต, จีเส่ง หว่อง, ไพบูลย์ ศิลปงามเลิศ,
นพดล อาชาสันติสุข, นพคุณ กุลสุจริต, วสันต์ มงคลลาภกิจ, ชำนิ ทิพย์มณี, อิศรา บูรณสมภพ, พิทยา นนทเปารยะ, ดาว วาสิกศิริ, พุฒิธร พรหมดวง

สถานที่ : ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น G พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย MOCA BANGKOK

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการภาพถ่ายเฉลิมพระเกียรติ “KING OF KINGS” to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service