โครงการ "กะทัดรัด" (Katatrad Project)

Event Details

โครงการ "กะทัดรัด" (Katatrad Project)

Time: July 1, 2011 to July 14, 2011
Location: RMA institute
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.rmainstitute.net
Phone: 02 663 0809
Event Type: art, exhibition, design
Latest Activity: Jun 24, 2011

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

กะทัดรัด เป็นโครงการของ คัดสรร ดีมาก เพื่อเปิดโอกาสให้นักออกแบบตัวอักษรไทยรุ่นใหม่ได้พัฒนาแบบตัวอักษรไทยร่วมสมัย โดยสามารถแลกเปลี่ยนและแสดงวิสัยทัศน์ในการออกแบบ อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมร่วมเพื่อเสริมสร้างสังคมและมาตรฐานของการออกแบบที่ตรงกันของนักออกแบบตัวอักษร และ นักออกแบบจัดวางตัวอักษร 

นิทรรศการแสดงผลงานจากนักออกแบบตัวอักษรรุ่นใหม่ เพื่อถ่ายทอดภาพรวมของงานออกแบบตัวอักษรที่ก้าวข้ามผ่านสู่ยุคถัดไป 
นิทรรศการกลุ่มภายใต้ชื่องานว่า “กะทัดรัด” โดยการสนับสนุนของ คัดสรร ดีมาก 
จัดแสดง ณ RMA ซอยสายน้ำทิพย์ 2 สุขุมวิท 22 ระหว่างวันที่ 1 - 14 กรกฎาคม 2011

Comment Wall

Comment

RSVP for โครงการ "กะทัดรัด" (Katatrad Project) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (2)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service