นิทรรศการ "KANYA CHAROENSUPKUL"

Event Details

นิทรรศการ "KANYA CHAROENSUPKUL"

Time: April 5, 2018 to April 28, 2018
Location: Psg Art Gallery
City/Town: Nakhon Pathom
Website or Map: http://www.facebook.com/psgar…
Event Type: art, exhibition
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Apr 16, 2018

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความยินดีขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด
นิทรรศการเชิดชูเกียรติศาสตราจารย์เกียรติคุณกัญญา เจริญศุภกุล
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ ปี พ.ศ. 2560
ในวันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 **
นายภารเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
+ 14.30 - 16.30 น. การเสวนาศิลปะหัวข้อ “กัญญาสไตล์กัญญา” ร่วมเสวนาโดย อาจารย์สมศักดิ์ เชาวน์ธาดาพงศ์ และ รศ.ดร. กฤษณา หงษ์อุเทน
+ 17.00 น. พิธีเปิดนิทรรศการ
ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี อาคารศูนย์ปฏิบัติการทัศนศิลป์สิรินธร คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
>> นิทรรศการจัดแสดง 5 - 28 เมษายน 2561
เปิดให้เข้าชมวันจันทร์ - เสาร์ เวลา 9.00 - 16.30 น.
* ชมฟรี * ปิดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Facebook Page: Psg Art Gallery
https://www.facebook.com/psgartgallerysilpakorn/

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "KANYA CHAROENSUPKUL" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service