นิทรรศการ "Journey Behind the Scenes"

Event Details

นิทรรศการ "Journey Behind the Scenes"

Time: April 4, 2013 to April 28, 2013
Location: The National Gallery Bangkok
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.facebook.com/TheNa…
Phone: 02 281 2224, 02 282 0637, 02 282 2639-40
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Mar 30, 2013

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

Journey Behind the Scenes

จิตรกรรม/ 15 ชิ้น


พิธีเปิด วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2556 เวลา 18.30 น.

ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพมหานคร

(เปิดร่วมกัน 4 นิทรรศการ)

เปิดให้เข้าชมระหว่างงวันที่ 4 - 28 เมษายน 2556


ศิลปิน

อัคร์ชนก ชิระกุล


แนวคิด

ความงามและความบริสุทธิ์ของธรรมชาติเป็นบ่อเกิดของแรงบันดาลใจ ซึ่งข้าพเจ้าได้มองเห็นคุณค่าความงามในธรรมชาติที่มีต่อจิตวิญญาณภายใน ความสนใจในสาระสำคัญของธรรมชาติ ข้าพเจ้าเริ่มจากการบันทึกทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏให้เห็นเป็นรูปธรรม อีกทั้งยังพยายามคลี่คลายจนนำไปสู่ความเป็นนามธรรม สะท้อนความรู้สึกจากภายใน ข้าพเจ้าเริ่มลด ตัดทอนรายละเอียดต่างๆในธรรมชาติ จนเหลือแต่บรรยากาศของสี ไม่ว่ารูปแบบผลงานของข้าพเจ้าจะเป็นนามธรรมเพียงใดก็ตาม แต่สาระสำคัญในการทำงาน ยังคงให้ความสำคัญต่อแนวความคิดนิยมความงามตามธรรมชาติ

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "Journey Behind the Scenes" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service