นิทรรศการ "อีสานสามัญ" (Isan Contemporary Report)

Event Details

นิทรรศการ "อีสานสามัญ" (Isan Contemporary Report)

Time: January 26, 2018 to April 15, 2018
Location: Bangkok Art and Culture Centre
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.bacc.or.th
Phone: 02 214 6630-8
Event Type: art, exhibition
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Apr 2, 2018

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ อีสานสามัญ
วันที่ : 26 มกราคม - 15 เมษายน 2561
สถานที่: ห้องนิทรรศการชั้น 9
พิธีเปิด25มกราคม 2561 ณ ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9
จัดโดยหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ผู้สนับสนุนหลัก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ส่วนหนึ่งของโครงการรายงานอีสานร่วมสมัยนิทรรศการอีสานสามัญ (Common Exercises: Isan Contemporary Report) เป็นนิทรรศการที่นำเสนอรายงานการสำรวจปรากฏการณ์อีสานร่วมสมัยโดยนำเสนอพลวัตการเติบโตและการกำหนดชีวิตตนเองของพลเมืองอีสานในคุณค่าและพื้นฐานร่วมกันจากมิติความเป็นมนุษย์มิติประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนและความเป็นพลเมืองโลก ผ่านมุมมองทางศิลปะเชิงรายงานและกรณีศึกษาที่หลากหลายและเกิดขึ้นในอีสานร่วมสมัยรูปแบบต่างๆผลงานในนิทรรศการประกอบไปด้วยจิตรกรรมภาพถ่ายวิดีโอศิลปะจัดวางเสียงจัดวางวิดีโอจัดวางและศิลปะจัดวางเชิงปฏิสัมพันธ์โดย12กลุ่มศิลปินและช่างภาพชาวอีสานนิทรรศการนี้มีจุดประสงค์เพื่อทบทวนถึงความเป็นไปของอีสานในฐานะผู้คนและพื้นที่ที่ตอบรับความท้าทายของการเปลี่ยนแปลงแสวงหาการเติบโตและท้ายสุดส่งผลกระทบถึงการพัฒนาร่วมกันในประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นอันแสดงให้เห็นถึงเจตจำนงในการกำหนดชีวิตตนเองของผู้คนอีสานทั้งในหลักคิดการปฏิบัติความปรารถนาและอุดมคติ

ศิลปิน: โชคชัยตักโพธิ์, ถาวรความสวัสดิ์, ทรงวิทย์พิมพะกรรณ์, บุญนำสาสุด, ไพศาลอำพิมพ์ร่วมกับธิติญาเหล่าอัน, ภัทรพงศ์ศรีปัญญา, ไมตรีศิริบูรณ์, เริงฤทธิ์คงเมือง, วรวิทย์แก้วศรีนวม, สมภพบุตราช, อดิศักดิ์ภูผา, และกลุ่มRealframe

ภัณฑารักษ์: ณรงค์ศักดิ์นิลเขตและอัจฉรานวลสวาท
ผู้วิจัยค้นคว้าและพัฒนาเนื้อหา: ณัฏฐนันท์กิติพรพิศาล

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "อีสานสามัญ" (Isan Contemporary Report) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service