นิทรรศการ "Interactive Art: The Relationship of Humans and Technology as an Art Form"

Event Details

นิทรรศการ "Interactive Art: The Relationship of Humans and Technology as an Art Form"

Time: August 26, 2017 to August 27, 2017
Location: Bangkok Art and Culture Centre
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.bacc.or.th
Phone: 02 214 6630-8
Event Type: art, exhibition
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Aug 6, 2017

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการที่จัดขึ้นเป็นการประสานงานระหว่างสองกลุ่มนักศึกษาใหม่และนักศึกษาเก่าของคณะจิตรกรรมฯ โครงการนี้ถือเป็นโครงการนักศึกษาที่ต้องการสานสันพันธ์และแลกเปลี่ยนข่าวสารที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในโลกศิลปะระหว่างประเทศ พวกเราได้รับการสนับสนุนจาก UCLA-ศิลปากร-BACC ในโครงการนี้นักศึกษาทั้งสองสถาบันจะร่วมกันทำงานและใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน เป็นเวลาสามสัปดาห์ ก่อนแสดงงาน ชิ้นงานที่จัดแสดงจะเป็นงานที่จับต้องได้เชิญชวนให้คนเข้ามามีปฎิสัมพันธ์กับงานผ่านเทคโนโลยีรูปแบบต่างๆ มิใช่เพียงการมองดูงานศิลปะเฉยๆเท่านั้น

โครงการกึ่งแลกเปลี่ยนนี้มีที่มาจากนักศึกษาในภาควิชาสื่อผสม, ประติมากรรม และ จิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นเจ้าบ้านเชิญคณะดีไซน์ มีเดียอาร์ต มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียร์แห่งนครลอสแองเจิลลิสมาร่วมกิจกรรม เนื้อหาของโครงการในปีนี้ คือ "Interactive Art: The Relationship of Humans and Technology as an Art Form" โดยนักศึกษาจากคณะดีไซน์มีเดียอาร์ต ซึ่งเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทจะดำเนินงานเวิร์กชอบเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้แก่นักศึกษาไทย และจัดการบรรยายเกี่ยวกับ interractive art

สำหรับบุคคลทั่วไป ซึ่งจะจัดขึ้นที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ในระหว่างวันที่26-27 สิงหาคม 2560 ได้แก่ นิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษา และการบรรยายใน 2 หัวข้อ คือ 1) การศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและโทที่UCLA (มีเนื้อหาเน้นสายงานศิลปะ) 2)ความเป็นมา,งานวิจัยและงานศิลปะในปัจจุบัน เนื้อหาย่อยในหัวข้อที่สอง จะแบ่งเป็นเรื่องราวต่างๆที่เชื่อมโยงเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์หรือสาขาวิชาอื่นๆที่หลายคนอาจมองข้ามมาใช้ในการสร้างสรรค์งานศิลปะปัจจุบัน

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "Interactive Art: The Relationship of Humans and Technology as an Art Form" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2020   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service