นิทรรศการ “ศาสตรา สถาปัตย์ ไทย: พระเมรุมาศ จุดเชื่อมจักรวาล และการออกแบบ” (Insight | Thai | Architecture)

Event Details

นิทรรศการ “ศาสตรา สถาปัตย์ ไทย: พระเมรุมาศ จุดเชื่อมจักรวาล และการออกแบบ” (Insight | Thai | Architecture)

Time: October 11, 2017 to January 7, 2018
Location: Thailand Creative & Design Center
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.tcdc.or.th
Phone: 02-105-7400 ต่อ 213, 214
Event Type: exhibition, design
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Nov 1, 2017

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ “ศาสตรา สถาปัตย์ ไทย: พระเมรุมาศ จุดเชื่อมจักรวาล และการออกแบบ” (Insight | Thai | Architecture)

When: 11 October 2017 - 7 January 2018 | 10.30-21.00 น.
Where: ห้องแกลอรี ชั้น 1 อาคารส่วนหลัง (Back Building) TCDC กรุงเทพฯ
ร่วมเรียนรู้กระบวนการออกแบบพระเมรุมาศ อันสะท้อนคุณค่างานสถาปัตยกรรมไทย ในนิทรรศการ “ศาสตรา สถาปัตย์ ไทย: พระเมรุมาศ จุดเชื่อมจักรวาล และการออกแบบ” (Insight | Thai | Architecture)

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ TCDC จึงได้จัดแสดงนิทรรศการ “ศาสตรา สถาปัตย์ ไทย: พระเมรุมาศ จุดเชื่อมจักรวาลและการออกแบบ (Insight | Thai | Architecture)” โดยความร่วมมือของกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และสถาบันสถาปัตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ เพื่อแสดงคุณค่าของงานสถาปัตยกรรมไทย โดยมีกระบวนการออกแบบพระเมรุมาศ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ศิลปวิทยาการและความคิดสร้างสรรค์ทางด้านศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมไทย

นิทรรศการนี้นำเสนอศาสตร์อันเป็นพื้นฐานในการออกแบบสถาปัตยกรรมไทย ประเพณี คติความเชื่อ หลักคิดเกี่ยวกับสถานะและความเหมาะสม ขั้นตอนการออกแบบ การผลิตชิ้นงาน นวัตกรรมด้านการออกแบบ วัสดุและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย รวมถึงวิถีการถ่ายทอดส่งต่อความรู้จากครูสู่ศิษย์ของบุคลากรในแวดวงสถาปัตยกรรมไทย อันเป็นความรู้ที่ทรงคุณค่าต่อการศึกษาและจำเป็นสำหรับการรักษารากฐานทางวัฒนธรรมอันมีเอกลักษณ์ให้คงอยู่สืบไป

ไม่เสียค่าใช้จ่าย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC กรุงเทพฯ เวลา 10.30-21.00 น. (ปิดวันจันทร์) โทร. 02-105-7400 ต่อ 213, 214

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “ศาสตรา สถาปัตย์ ไทย: พระเมรุมาศ จุดเชื่อมจักรวาล และการออกแบบ” (Insight | Thai | Architecture) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2023   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service