นิทรรศการ "ผลิร่าง พร่างผกา" (Inflorescence)

Event Details

นิทรรศการ "ผลิร่าง พร่างผกา" (Inflorescence)

Time: November 7, 2019 to December 14, 2019
Location: ARDEL’s Third Place Gallery
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.ardelgallery.com
Phone: 02 422 2092
Event Type: art, exhibition, painting
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Oct 28, 2019

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

"ผลิร่าง พร่างผกา

โดย ฑีฆวุฒิ บุญวิจิตร และ วราวุฒิ โตอุรวงศ์  

ระหว่างวันที่ 7 พฤศจิกายน - 14 ธันวาคม 2562

อาร์เดลเธิร์ดเพลส แกลเลอรี (ทองหล่อซอย 10)  

นิทรรศการ "ผลิร่าง พร่างผกา" นำเสนอผลงานจิตรกรรมของสองศิลปินหนุ่ม อาจารย์จากรั้วศิลปากร ด้วยรูปแบบการสร้างสรรค์ผลงานที่มีทั้งความสอดคล้องและย้อนแย้งต่อกัน โดย วราวุฒิ โตอุรวงศ์ นำเสนอผลงานจิตรกรรมชุด ลายดอก เป็นภาพบุคคลสวมใส่เสื้อผ้าสีสันสดใสกับกรอบรูปที่ไม่มีรูป สื่อแสดงแนวความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้คนให้คุณค่ากับสิ่งที่ผู้คนพยายามซ่อนเร้น สองสิ่งตรงกันข้ามนี้ล้วนปรากฏอยู่ในทุกรายละเอียดของชีวิตมนุษย์ เนื่องเพราะย่อมเป็นธรรมดาที่เราต่างมีสาระที่ต้องการเก็บรักษาหรือละทิ้งไปในทุกเรื่องราว ในขณะที่ ฑีฆวุฒิ บุญวิจิตร นำเสนอผลงานชุด Blooming Garden เป็นภาพบุคคลท่ามกลางสวนดอกไม้ต้นไม้อันร่มรื่นชวนฝัน ด้วยแนวความคิดเกี่ยวกับการแสดงออกซึ่งเสรีภาพทางเพศสภาพ ความเท่าเทียมกันของความเป็นมนุษย์ ผู้ซึ่งมีสิทธิ์ที่จะเลือกคิดฝันและกระทำตามความปรารถนาของตนเองได้อย่างมีความสุข

ผลงานชุด ลายดอก ของวราวุฒิ บอกเล่าถึงการใช้ชีวิตของผู้คนทั่วไปในสังคม ซึ่งมักมีสิ่งละอันพันละน้อยที่ต้องละทิ้ง ซุกซ่อน หรือปกปิด ขณะเดียวกันก็มีสิ่งที่พยายามแสดงออก เปิดเผย หรือบอกเล่าแก่ผู้คนรอบข้าง ความตรงกันข้ามของสองสิ่งนี้ นำมาซึ่งการใช้ภาพคนกับสัญลักษณ์ของวัตถุ สิ่งของ เศษสี และมุมมองภายในที่อยู่อาศัยมาสื่อแสดงแทนค่าความย้อนแย้งแห่งความจริง อันมีผลกระทบต่อทุกเรื่องราวในสังคมของเรา

ขณะเดียวกัน ผลงานชุด Blooming Garden ของฑีฆวุฒิ ก็นำเสนอภาพฝันอันงดงามของมนุษย์ที่ก้าวข้ามข้อจำกัดทางเพศสภาพ มาสู่จินตนาการและความสุขในการดำรงชีวิตตามใจปรารถนาของตนเอง ความรัก ความสัมพันธ์ ความสุข และอิสรภาพที่หลุดพ้นไปจากค่านิยมเก่าแก่ นำมาซึ่งการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ด้วยภาพคน กระต่าย ดอกไม้ และสีแสงระยิบระยับแพรวพราว บอกเล่าถึงความสุขสำราญในสวนสวรรค์อันงดงาม

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "ผลิร่าง พร่างผกา" (Inflorescence) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service