นิทรรศการจิตรกรรมและวาดเส้น 'มหานครในจิตนาการ : Ideal City' โดย ขวัญชัย ลิไชยกุล

Event Details

นิทรรศการจิตรกรรมและวาดเส้น 'มหานครในจิตนาการ : Ideal City' โดย ขวัญชัย ลิไชยกุล

Time: October 28, 2009 to January 31, 2010
Location: แกลเลอเรีย 346 (Galeria 346) ภูเก็ต 346, จังหวัดภูเก็ต
Website or Map: http://www.phuket346.com
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: Jan 26, 2010

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description


งานแสดงนิทรรศการ “Ideal City” 24 ตุลาคม 2552 — 31 มกราคม 2553 ณ แกลเลอเรีย 346 (Galeria 346) ภูเก็ต 346, จังหวัดภูเก็ต www.phuket346.com จันทร์ — เสาร์ เวลา 09.00 — 20.00 น. โทร: +66 (0)76 256 128 ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

เนื้อหาของนิทรรศการ
แนวความคิดการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมชุดนี้มีแรงบันดาลใจมาจากสภาพสังคมปัจจุบันอันประกอบด้วยกลุ่มคนที่มีความหลากหลาย และมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกัน ซึ่งดำเนินอยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนอันเป็นผลมาจากเหตุและปัจจัยในหลายๆด้าน ทั้งทางด้านเศรฐกิจ สังคม การเมือง ศาสนา มลภาวะและวัฒนธรรม ซึ่งมีความสัมพันธ์กันอย่างสลับซับซ้อน นำเสนอแนวความคิด ผ่านภาพเมืองในมุมมองแบบ "ภาพมุมสูง" อันประกอบไปด้วย กลุ่มคน สัตว์ บ้านเรือน ตึก ถนนหนทาง และสิ่งปลูกสร้างรูปทรงต่างๆ นำมาร้อยเรียงเข้าด้วยกัน เกิดเป็น เหตุการณ์ ที่ผสมผสานกับ ความคิดฝัน จินตนาการ และทัศนคติส่วนตัว จนปรากฎขึ้นเป็นเมืองหรือมหานครในจิตนาการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือลงนามเข้าร่วมงานติดต่อ:
สุรีรัตน์ สุดไพรักษ์ - โรงแรมเมโทรโพลิแทน
โทร 02 625 3413
แฟ็กซ์ 02 625 3400
อีเมล์ sureerat.sudpairak@metropolitan.como.bz

ประวัติศิลปิน
ศิลปิน นาย ขวัญชัย ลิไชยกุล
เกิด 24 มกราคม 2526 จ.อุตรดิตถ์
ที่อยู่ 13 ถนนจรัญสนิวงศ์ ซอย89/1 แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

การศึกษา
2546 วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี [ SUPHANBURI COLLEGE OF FINE ARTS ]
2551 ภาควิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร [ (B.F.A.), Department of Thai art THE FACULTY OF PAINTING SCULPTURE AND GRAPHIC ARTS SILPAKORN UNIVERSITY ]

การแสดงผลงาน
2546 นิทรรศการศิลปกรรมนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
2548 นิทรรศการ เอกศิลปะไทย หอศิลป์คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2549 นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่ 28 [ The 28th Bua luang painting Exhibition 2006
โครงการ ศิลปะ 24ชั่วโมง [24 Hours Art Project.]
นิทรรศการศิลปะ Live Like Hound (by greyhound) สยามเซ็นเตอร์
2550 นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่ 29 [ The 28th Bua luang painting Exhibition 2007 ]
2551 นิทรรศการศิลปนิพนธ์ 2551 ของนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และ ภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร [ Art thesis Exhibition 2008 by The graduating class of The faculty of painting sculpture and graphic Arts, Silpakorn University ]
นิทรรศการ กรุงเทพฯ 226 ณ.หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร [ KRUNGTHEP 226 At Bangkok Art And Culture Centre ]
เกียรติประวัติ
2546 ทุน110 ปี ศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการจิตรกรรมและวาดเส้น 'มหานครในจิตนาการ : Ideal City' โดย ขวัญชัย ลิไชยกุล to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2023   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service