นิทรรศการสิ่งที่คิด สิ่งที่เห็น How I See It: Sketches, Drawings, and Paintings by HRH Princess Sirivannavari

Event Details

นิทรรศการสิ่งที่คิด สิ่งที่เห็น How I See It: Sketches, Drawings, and Paintings by HRH Princess Sirivannavari

Time: October 20, 2009 to December 20, 2009
Location: Gallery 2, TCDC
Website or Map: http://www.facebook.com/event…
Event Type: exhibition
Latest Activity: Nov 13, 2009

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description


ร่วมทำความรู้จักตัวตน อารมณ์ ความคิด และโลกในมุมมองของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ผ่านผลงานภาพวาดตั้งแต่เริ่มทดลองวาดเส้น เรื่อยไปจนถึงแง่มุมความคิดต่อเหตุการณ์รอบตัว กลายเป็นคอลเลคชั่นผลงานศิลปะส่วนพระองค์ที่รวบรวมไว้ได้มากที่สุด

นิทรรศการรวบรวมผลงานภาพเขียนฝีพระหัตถ์โดยแบ่งตามแนวคิดออกเป็น 5 ส่วน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. สมาธิ / Self searching
การทดลองวาดเส้นเป็นจุดเริ่มต้นของการค้นหาตัวตนและความสนพระทัยในศิลปะการวาดภาพ นับเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญที่ทำให้พระองค์หญิงทรงค้นพบหนทางของการเข้าใจพระองค์เองและสมาธิ พร้อมกับการสื่ออารมณ์ ความคิด ความรู้สึก ผ่านเส้นสี จนกลายเป็นการบันทึกเรื่องราวบางส่วนของชีวิตเป็นงานศิลปะ

2. ทิศทาง / Beginnings
ภาพวาดดอกไม้หลากหลายพันธุ์ในมุมมองของพระองค์หญิง สื่อถึงความงาม อารมณ์ ถิ่นฐาน สถานะ อายุ เรื่อยไปจนถึงศาสนา และความหมายในอีกมิติหนึ่ง ดอกไม้ยังเปรียบเสมือน “ความบริสุทธิ์” ทุกครั้งที่พระองค์หญิงทรงเริ่มต้นทำงานในแนวทางใหม่ มักเริ่มต้นจากการวาดดอกไม้เสมอ

3. อิสรภาพ / Free spirits
สำหรับพระองค์หญิง สัตว์ต่างๆ สื่อถึงธรรมชาติ และแต่ละสายพันธุ์ต่างมีอุปนิสัยเฉพาะตัว ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงอิสรภาพ ความรัก และการเป็นตัวของตัวเองอย่างไร้กรอบจำกัด เช่น ผีเสื้อ – เอกลักษณ์ที่บ่งบอกกลางวันและกลางคืน, ปลา – อารมณ์ขันในปลาปิรันย่า, นกยูง – ความแกร่งและสัญชาตญาณแห่งการปกป้องตนเองภายใต้ความสง่างาม, ไก่ – ตัวแทนปีเกิดของพระอนุชา (พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ) เป็นต้น

4. มายา / Illusions
การสื่อสัญลักษณ์แห่งตัวตนผ่านผลงานศิลปะฝีพระหัตถ์ ภาพปากที่ปิด ตาที่มองเห็นได้เพียงข้างเดียว เปรียบเสมือนการสื่อสารที่หากทำได้เพียงครึ่งเดียวก็เป็นความกดดัน และงานศิลปะแบบคอลลาจ ซึ่งใช้เทคนิคการจัดวางรูปภาพผ่านโทนสีและเนื้อหาที่สะท้อนถึงความคิดเห็นและการวิพากษ์วิจารณ์สังคม เป็นเครื่องมือที่พระองค์หญิงทรงใช้ในการผลิตผลงานคอลเลคชั่นเสื้อผ้าที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง

5. เจ็บปวดกับศรัทธา / Faith & anguish
ผลงานภาพวาดที่พระองค์หญิงฯทรงสะท้อนให้เห็นความคิดและความเชื่อ ตลอดจนความศรัทธาในศาสนา โดยผูกโยงเข้ากับความรักและความเจ็บปวด ผ่านภาพวาดสรีระมนุษย์ หัวใจ และอิริยาบถการกอด รวมไปถึงสัญลักษณ์แห่งความเจ็บปวดอย่างตะปูที่ใช้ตอกตรึงพระเยซูบนไม้กางเขน และธรรมจักร กงล้อแห่งการดับทุกข์ตามหลักพุทธศาสนา

“สิ่งที่คิด สิ่งที่เห็น: นิทรรศการแสดงภาพฝีพระหัตถ์พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์” จัดแสดง ณ ห้องนิทรรศการ 2 ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม – 20 ธันวาคม 2552

เข้าชมฟรี
TCDC ดิ เอ็มโพเรียม ชั้น 6
10.30 – 21.00 (ปิดวันจันทร์)

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการสิ่งที่คิด สิ่งที่เห็น How I See It: Sketches, Drawings, and Paintings by HRH Princess Sirivannavari to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by PORTFOLIOS*NET on October 20, 2009 at 5:20pm
Come and explore the themes of self, emotion, thought, and the outside world from the perspective of HRH Princess Sirivannavari Nariratana through the most extensive collection of her drawings and paintings.

The exhibition is arranged around five different themes.
1. Self-searching
Sketching provided a point of departure for the Princess’s journey of self-discovery and her interest in art. Marking an important turning point in her life, sketching gave her a way to begin to understand herself. It gave her a focus and a way to communicate her thoughts and feelings through lines and color. Her sketches are a record of an important part of the Princess’s early life.

2. Beginnings
These paintings of flowers are an expression of the Princess’s conception of beauty, emotion, connectedness, age and social standing. They also have a religious significance and are symbols of “purity. Whenever the Princess takes her art in a new direction, she begins by painting flowers.

3. Free Spirits
For the Princess, animals are representatives of nature. Animals – each with their own particular nature – symbolize independence, freedom, love and unrestricted self-expression. In these paintings, butterflies and moths are symbols of day and night. Piranhas represent humor. Peacocks are elegant figures of strength and the instinct for self-preservation, and the rooster is associated with the birth year of her younger brother.

4. Illusions
Images of a closed mouth or a face with just one seeing eye are symbols or repression and reflect the Princess’s own frustration at being unable to give full vent to her thoughts and feelings. Her collages, which combine tinted photographs meant to comment on and criticize social conditions and current events, are the Princess’s preferred technique in preparing the designs for her fashion collections – designs that have won wide admiration.

5. Faith & Anguish
The paintings in this part of the exhibit reflect the Princess’s ideas about religious faith and its relation to such concepts as love and pain. These are evident in images of the human anatomy, an embrace, and the Buddhist wheel of dharma.

Free Admission
TCDC, 6th Fl., The Emporium
10.30 – 21.00 (Closed Mondays)
For more information, please contact TCDC Information Counter. Tel. 02 664 8448

Attending (3)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service