นิทรรศการศิลปะเซรามิค 'Homemade' โดย กฤษญา เหลืองอานันทกุล

Event Details

นิทรรศการศิลปะเซรามิค 'Homemade' โดย กฤษญา เหลืองอานันทกุล

Time: September 17, 2009 to September 27, 2009
Location: ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้อง 1 และ 2 หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: Sep 26, 2009

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description


 
ผลงานจากนิทรรศการศิลปะเซรามิค 'Homemade' โดย กฤษญา เหลืองอานันทกุล 
-------------------------------- 

หลายคราวที่ผู้หญิงเป็นตัวแทนของ ความบอบบางและอ่อนแอ แต่ขณะเดียวกันผู้หญิงก็เต็มเปี่ยมไปด้วย ความเข้มแข็งและอดทน 

ภาพความบอบบาง กลับเป็นเสน่ห์ สึ่อถึงความอ่อนช้อยและความสวยงาม ความนุ่มนวลและความอ่อนโยน และคงด้วยคุณลักษณะดังกล่าวนี้ของผู้หญิง ธรรมชาติจึงได้คัดสรรให้ผู้หญิงเป็นผู้ดูแลบ้านหลังแรกให้กับทุกชีวิต 

เดือนกันยายนนี้ เชิญชมนิทรรศการผลงานศิลปะเซรามิค 'Homemade' ผลงานของ กฤษญา เหลืองอานันทกุล ที่ได้นำ 'บ้าน' 'ผู้หญิง' และ 'มดลูก' สามสิ่งที่ดูแตกต่าง แต่หากมีความเชื่อมโยงถึงกัน มาแทนค่าและสื่อความหมาย 

กฤษญา เหลืองอานันทกุล จบการศึกษาปริญาตรี เกียรตินิยมอันดับ2, B.E.d. จากภาควิชาศิลปศึกษา, คณะครุศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ, ปริญญาตรี B.F.A. Ceramics, University of Oregon, School of Architecture and Allied Arts, Eugene, OR. Understudy with Justin Novak และ ปริญาโท M.F.A. Ceramics, Rochester Institute of Technology, College of Imaging Arts and Sciences, School for American Crafts, Ceramics Department, Rochester, NY. (Understudy with Julia Galloway & Rick Hirsch) ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชา ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ด้วยแนวคิดที่ว่า มดลูกนั้นเปรียบดั่งพื้นที่แรกที่ธรรมชาติได้มอบโอกาสให้ชีวิตได้ใช้พื้นที่นี้เพื่อการเจริญเติบโต ส่วนชีวิตจะเติบโตขึ้นอย่างสร้างสรรค์ สวยงาม และมีประโยชน์ได้มากน้องเพียงใดนั้น บ้านที่เกิดขึ้นจากความรักความอบอุ่น ความเข้าใจ จะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ ที่จะช่วยให้การปกป้องต่อชีวิตยามอ่อนแอ กล่าวได้ว่า บ้านแรกของทุกชีวิตคือมดลูกที่ธรรมชาติได้คัดสรรมามอบไว้ให้ผู้หญิง ด้วยเหตุนี้ บ้าน ผู้หญิง และมดลูก สามสิ่งที่ต่างความหมาย ต่างลักษณะ จึงมีจุดร่วมที่สำคัญสำหรับทุกชีวิต ชีวิตที่ต้องการโอกาสและที่อยู่สำหรับเติบโต 

นิทรรศการผลงานศิลปะเซรามิค 'Homemade' โดย กฤษญา เหลืองอานันทกุล จัดแสดงถึงวันที่ 27 กันยายน 2552 ณ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้อง 1 และ 2 หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันจันทร์-ศุกร์ เปิดเวลา 10.00-19.00 น. วันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 12.00-18.00 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร.0-2218-3709 

ที่มา : BangkokBizNews
Life Style : ศิลปวัฒนธรรม 
วันที่ 16 กันยายน 2552 

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการศิลปะเซรามิค 'Homemade' โดย กฤษญา เหลืองอานันทกุล to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service