นิทรรศการ "สร้างสรรค์ปริญญานิพนธ์" (HI LIVE)

Event Details

นิทรรศการ "สร้างสรรค์ปริญญานิพนธ์" (HI LIVE)

Time: November 14, 2017 to November 17, 2017
Location: Bangkok Art and Culture Centre
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.bacc.or.th
Phone: 02 214 6630-8
Event Type: art, exhibition, thesis
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Nov 6, 2017

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการสร้างสรรค์ปริญญานิพนธ์
ของนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 สาขาออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วันที่ 14 - 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 - 19.00 น.
ชั้น1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "สร้างสรรค์ปริญญานิพนธ์" (HI LIVE) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service