นิทรรศการ "มรดก" (Heritage)

Event Details

นิทรรศการ "มรดก" (Heritage)

Time: December 28, 2011 to January 12, 2012
Location: The Pikture Gallery
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.thepikturegallery.…
Phone: 02 662 8359
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: Dec 28, 2011

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

ในเดือนสุดท้ายของปีนี้ เดอะพิคเจอร์แกลเลอรี ขอเชิญทุกท่านเป็นเกียรติเข้าร่วมชมนิทรรศการของศิลปิน อรรถพล ซื่อตรงประเสริฐ ซึ่งเป็นชุดผลงานโดยที่ได้บ่มเพาะและตกผลึกทางฝีมือและความคิดของศิลปินอย่างลึกซึ้ง


" มรดกนั้น หมายความถึงสิ่งล้ำค่า ที่ได้บ่มเพาะคุณค่าผ่านกาลเวลาที่ยาวนาน แท้จริงแล้วนั้นคำๆนี้มีนัยยะอยู่ในตัวมันเองหลายแง่มุม หากแต่ในยุคนี้สมัยนี้มนุษย์เราคงคุ้นเคยกับความหมายที่เป็นไปในเชิงของวัตถุนิยมและการตีค่าตีราคาเสียมากกว่าโดยในรูปแบบผลงานศิลปะของอรรถพล ในนิทรรศการครั้งนี้ อาจดูแตกต่างจากครั้งก่อนๆ ที่ดูคล้ายจะเรียบง่ายมากขึ้นแต่กลับสะท้อนให้เห็นถึงความหมาย – ทักษะ – อิสระ - และความตั้งใจ - จริงใจ ที่ซ่อนอยู่ในผลงานของเขาอย่างมากมาย และเรามิอาจสัมผัสถึงหรือเข้าใจอย่างถ่องแท้ได้ หากมองแต่เพียงผิวเผินผลงานของนายอรรถพล ซื่อตรงประเสริฐชุดนี้ เป็นเสมือนสัญลักษณ์ และภาษาทางศิลปะที่ถูกถ่ายทอดมาจากความคิดที่ลึกซึ้ง เพื่อนำเสนอให้เห็นและรู้สึกถึง“มรดก” ว่าแท้จริงแล้วเป็นสิ่งที่ฝังรากลึก อยู่ในตัวตนและในจิตใจ ของมนุษย์ทุกคนบนดาวสีน้ำเงินใบนี้ "


และนี่คือช่วงเวลาสำคัญของการแสดงผลงานศิลปะที่นำเสนอให้เห็นและรู้สึกถึง “มรดก” ว่าแท้จริงแล้วเป็นสิ่งที่ฝังรากลึก อยู่ในตัวตนและในจิตใจของมนุษย์ทุกคนอย่างแท้จริง

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "มรดก" (Heritage) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service