นิทรรศการ "Gregorian"

Event Details

นิทรรศการ "Gregorian"

Time: August 16, 2018 to September 16, 2018
Location: S.A.C. Subhashok The Arts Centre
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.sac.gallery
Phone: 02 662 0299
Event Type: art, exhibition, painting
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Aug 15, 2018

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

Gregorian

a solo exhibition by

Kitikong Tilokwattanotai
in August 2018 showcasing his new series of works

ในปี ค.ศ. 1582 เริ่มมีการปรับใช้ปฏิทิน Gregorian calendar ครั้งแรก โดยเปลี่ยนจากปฏิทินจูเลียน (Julian calendar) ที่ทำให้วันเวลาคลาดเคลื่อน พระสันตะปาปาเกรกอรี่ที่ 13 ได้แก้ปัญหาด้วยการตัดวันทิ้ง 10 วัน หลังวันที่ 4 ตุลาคม ในปี ค.ศ. 1582 จึงกลายเป็นวันที่ 15 ตุลาคม ค.ศ. 1582 ในปีนั้นจึงมีวันหายไป 10 วัน แม้จะมีความปั่นป่วนในบ้านเมืองจากวันที่หายไปแต่ความเป็นจริง “เวลา” นั้นยังอยู่เท่าเดิมและยังคงดำเนินไปเช่นที่เป็นมา

นิทรรศการ Gregorian โดย กิติก้อง ติลกวัฒโนทัย ชวนให้นึกถึงเหตุการณ์ในปี ค.ศ. 1582 เมื่อภาพพิมพ์ Monoprint จากสีน้ำกลายเป็นอุปมาของการทำบันทึกในทุกๆ วัน ตั้งแต่เริ่มต้นปี ค.ศ. 2018 ภาพพิมพ์แต่ละชิ้นได้รับการจัดวางแบบปฏิทิน ถูกทำเป็นบันทึกจากเหตุการณ์ ความรู้สึก ความคิดในแต่ละวัน และขาดหายไปในบางวัน ผลงานเหล่านี้เป็นตัวแทนวันเวลาในรูปแบบของงานศิลปะ เป็นปฏิทินของชีวิตที่ดำเนินคู่ขนานไปกับปฏิทินที่เรายึดถือกันปกติทุกวัน

ในฐานะศิลปินนามธรรมผู้นำเสนอฝีแปรงอันรวดเร็วฉับพลันผ่านเทคนิคภาพพิมพ์และจิตรกรรม กิติก้องสร้างสรรคค์ผลงานชุดพิเศษนี้จากการทดลองจนตกผลึกเพื่อทุกรายละเอียดของเส้นสี Monoprint คือเทคนิคภาพพิมพ์พื้นฐานที่เรียบง่าย แต่กลับมีความละเอียดในกระบวนการอย่างมาก และที่สำคัญคือเป็นเทคนิคที่ไม่สามารถผลิตซ้ำได้ ผลงานชุดนี้จึงเป็นภาพพิมพ์ที่มีเอกลักษณ์ ร่องรอยของคราบสีที่เต็มไปด้วยความสดและความฉับพลัน ราวกับปฏิทินแห่งกาลเวลาและความทรงจำ เป็นการค้นหาจังหวะชีวิตและสร้างหมุดหมายทางเวลาของตัวเองขึ้นมา ชวนให้รู้สึกถึงความเป็นปัจเจกของแต่ละบุคคล มีวันที่หายไป และมีวันที่เติมเพิ่มเข้ามาตามรูปแบบการใช้ชีวิตในช่วงเวลานั้นๆ เหมือนกับกฏของฟิสิกส์ที่ว่า เวลาไม่ได้เป็นสิ่งแน่นอน แต่เวลาเป็นไปตามสัมพันธภาพ

นิทรรศการแสดงระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม – 16 กันยายน 2561 จัดโดย ภัณฑารักษ์ จงสุวัฒน์ อังคสุวรรณศิริ และ ชล เจนประภาพันธ์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อีเมล์ manager@sac.gallery หรือ โทร. +66 2 662 0299, +662 258 5580 ext. 401.

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "Gregorian" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on August 15, 2018 at 5:21am

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on August 15, 2018 at 5:21am

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service