นิทรรศการ "Gregorian"

Event Details

นิทรรศการ "Gregorian"

Time: August 16, 2018 to September 16, 2018
Location: Subhashok The Arts Centre
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.sac.gallery
Phone: 02 662 0299
Event Type: art, exhibition, painting
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Aug 5, 2018

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ Gregorian
โดย กิติก้อง ติลกวัฒโนทัย

ศุภโชค ดิ อาร์ท เซ็นเตอร์ ภูมิใจเสนอ Gregorian นิทรรศการแสดงเดี่ยว โดย กิติก้อง ติลกวัฒโนทัย ณ ศุภโชค ดิ อาร์ท เซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม – 16 กันยายน 2561 นิทรรศการจัดแสดงผลงานภาพพิมพ์ชุดล่าสุดของศิลปิน

ในปี ค.ศ. 1582 เริ่มมีการปรับใช้ปฏิทิน Gregorian calendar ครั้งแรก โดยเปลี่ยนจากปฏิทินจูเลียน (Julian calendar) ที่ทำให้วันเวลาคลาดเคลื่อน พระสันตะปาปาเกรกอรี่ที่ 13 ได้แก้ปัญหาด้วยการตัดวันทิ้ง 10 วัน หลังวันที่ 4 ตุลาคม ในปี ค.ศ. 1582 จึงกลายเป็นวันที่ 15 ตุลาคม ค.ศ. 1582 ในปีนั้นจึงมีวันหายไป 10 วัน แม้จะมีความปั่นป่วนในบ้านเมืองจากวันที่หายไปแต่ความเป็นจริง “เวลา” นั้นยังอยู่เท่าเดิมและยังคงดำเนินไปเช่นที่เป็นมา

นิทรรศการ Gregorian โดย กิติก้อง ติลกวัฒโนทัย ชวนให้นึกถึงเหตุการณ์ในปี ค.ศ. 1582 เมื่อภาพพิมพ์ Monoprint จากสีน้ำกลายเป็นอุปมาของการทำบันทึกในทุกๆ วัน ตั้งแต่เริ่มต้นปี ค.ศ. 2018 ภาพพิมพ์แต่ละชิ้นได้รับการจัดวางแบบปฏิทิน ถูกทำเป็นบันทึกจากเหตุการณ์ ความรู้สึก ความคิดในแต่ละวัน และขาดหายไปในบางวัน ผลงานเหล่านี้เป็นตัวแทนวันเวลาในรูปแบบของงานศิลปะ เป็นปฏิทินของชีวิตที่ดำเนินคู่ขนานไปกับปฏิทินที่เรายึดถือกันปกติทุกวัน

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "Gregorian" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2023   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service