นิทรรศการ "GOOD DAY BAD DAY BUT EVERYDAY"

Event Details

นิทรรศการ "GOOD DAY BAD DAY BUT EVERYDAY"

Time: July 7, 2018 to August 5, 2018
Location: Subhashok The Arts Centre
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.sac.gallery
Event Type: art, exhibition, photo, photography
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Jul 31, 2018

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down

นิทรรศการภาพถ่ายของ ทวีพงษ์ ประทุมวงษ์ หลอมรวมโลกคู่ขนานระหว่างความเป็นจริงและโลกแห่งความมหัศจรรย์ ทำให้ภาพถ่ายมีองค์ประกอบและมุมมองที่สะท้อนความเป็นจริงของชีวิตและสังคม โดยยึดหลักความสมจริงตั้งอยู่บนหลักของเหตุผลตามแบบวิทยาศาสตร์ ในขณะเดียวกันก็นำเสนอความมหัศจรรย์ ราวกับฉากในนิยายแฟนตาซี เต็มไปด้วยความลึกลับเหนือจริง ซึ่งโลกทั้งสองดำเนินไปบนเส้นเวลาและพื้นที่เดียวกันจนมีผลให้ความมหัศจรรย์ผลักกรอบคิดเรื่องสัจนิยม ท้าทายตรรกะดั้งเดิม อาจกล่าวได้ว่าในความเป็นจริงมีความเหนือจริง และในความเหนือจริงมีความสมจริง จนในท้ายที่สุด ไม่สามารถจำแนกได้ว่าอะไรคือ “ความเป็นจริง” และอะไรคือ “ความมหัศจรรย์” ภาพถ่ายของทวีพงษ์จึงสามารถกระตุ้นให้ผู้ชมเกิดความคลางแคลงใจกับ “ความจริง” ที่เคยรับรู้จากการมองเห็น จากการถูกปลูกฝัง จากประสบการณ์ชีวิต และความจริงที่ไหลเวียนอยู่ในสังคมซึ่งเป็นสิ่งสลับซับซ้อนและยอกย้อนเกินกว่าจะด่วนสรุปโดยไม่ตั้งคำถามหรือสงสัย

สถานที่: ห้องแสดงนิทรรศการชั้น 1 อาคารหอศิลป์ ศุภโชค ดิ อาร์ท เซ็นเตอร์
ระยะเวลานิทรรศการ: 7 ก.ค. – 5 ส.ค. 2561
ภัณฑารักษ์: ชล เจนประภาพันธ์

Street photographs of Tavepong Pratoomwong are the fusion of real and magical worlds. The composition and point of view reflect the truth of life and society based on empirical evidence, yet his photos present magic like fantasy novels which full of mystery and surrealism. Two worlds exist on the same time and space. The magic challenges realism, the traditional logic of truth. In reality, there is a room for surrealness and vice versa. In the end, we cannot point out what is “real” and what is “magic.” Tavepong’s photos urge audiences to question “truth” that we perceived from our sight, what have taken root in our minds, experiences and what flows in our society. Truth is too complicated and too paradoxical to believe instantly without a question or a doubt.

Exhibition at 1st floor, Art Centre Bldg., Subhashok The Arts Centre, Bangkok
During 7 July – 5 August 2018
Curated by Chol Janepraphaphan

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "GOOD DAY BAD DAY BUT EVERYDAY" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service