นิทรรศการ "คเณชะ" (Ganesha)

Event Details

นิทรรศการ "คเณชะ" (Ganesha)

Time: March 9, 2013 to April 3, 2013
Location: 9 Art Gallery / Architect Studio
City/Town: Chiangrai,Thailand
Website or Map: http://www.9artgallery.com
Phone: 053 719 110
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Mar 11, 2013

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

The Exhibition Of Painting

Ganesha

"คเณชะ"

ของ สุริยันต์ วงศ์โยธา / Suriyun Wongyota

๙ มีนาคม - ๓ เมษายน ๒๕๕๖ / 9 March - 3 April 2013

จะมีพิธีเปิดนิทรรศการศิลปกรรม ในวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2556 เวลา 19:00 น.

โดย

อาจารย์ สมลักษณ์ ปันติบุญ

ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ


To be presided over by

Khun Somluk Pantiboon

On Saturday March 9th, 2013 at 7:00 pm.

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "คเณชะ" (Ganesha) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service