นิทรรศการ "ภาพพิมพ์บูรพาครั้งที่ 18"

Event Details

นิทรรศการ "ภาพพิมพ์บูรพาครั้งที่ 18"

Time: April 18, 2017 to April 30, 2017
Location: Bangkok Art and Culture Centre
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.bacc.or.th
Phone: 02 214 6630-8
Event Type: art, exhibition, print
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Apr 9, 2017

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการภาพพิมพ์บูรพาครั้งที่ 18
วันที่ : 18 เมษายน - 30 เมษายน 2560
สถานที่: โถง ชั้น L
โดย นิสิตสาขากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมิเดียทุกชั้นปี และ คณาจารย์สาขากราฟิกอาร์ต และกราฟิกมิเดีย มหาวิทยาลัยบูรพา
พิธีเปิด วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 16.30 น.

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "ภาพพิมพ์บูรพาครั้งที่ 18" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2020   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service