นิทรรศการ "Footnotes on Institution"

Event Details

นิทรรศการ "Footnotes on Institution"

Time: June 1, 2019 to June 7, 2019
Location: Gallery VER
City/Town: Bangkok
Phone: 02 120 6098
Event Type: art, exhibition
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: May 26, 2019

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ Footnotes on Institution

สถานที่: แกลเลอรี่ เวอร์

ระยะเวลา: 1 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม .. 2562

พิธีเปิด: 1 มิถุนายน .. 2562 เวลา 19.00 . เป็นต้นไป

ศิลปิน: ลัทธพล ก่อเกียรติตระกูล

            นิพันธ์ โอฬารนิเวศน์

            สะรุจ ศุภสุทธิเวช

            อภิชาติ ฐิติวงศ์วรสกุล

            พงศกรณ์ ญาณะณิสสร

ภัณฑารักษ์: พอใจ อัครธนกุล

บ่อยครั้งที่หัวข้อของบทสนทนาในกลุ่มศิลปินและผู้ปฏิบัติการศิลปะในทุกวันนี้ ยังคงเป็นการบ่นถึงความไม่ชัดเจนของตรรกะและทิศทางของสถาบันศิลปะร่วมสมัยไทย แต่กระนั้น การบ่นนี้ก็แสดงให้เห็นว่า ในความผิดหวัง ก็ย่อมมีมวลของความหวังหรือความเป็นอุดมคติหลงเหลืออยู่ และอาจมีร่วมกันระหว่างหลายฝ่ายด้วย บทสนทนาที่นิทรรศการนี้ต้องการจะสานต่อ จึงเริ่มมาจากการสังเกตดังกล่าว และตั้งคำถามต่อว่า ความหวังที่เราอาจมีกับสถาบันศิลปะคืออะไร ยังหลงเหลืออยู่หรือไม่ และคำว่าสถาบันศิลปะของสังคมไทยปัจจุบันแปลว่าอะไร

แกลเลอรี่เว่อร์ นำเสนอ นิทรรศการกลุ่ม Footnotes on Institution โดย 5 ศิลปินร่วมสมัย ลัทธพล ก่อเกียรติตระกูล, นิพันธ์ โอฬารนิเวศน์, สะรุจ ศุภสุทธิเวช, อภิชาติ ฐิติวงศ์วรสกุล และ พงศกรณ์ ญาณะณิสสร เป็นการรวบรวมผลงานทั้งจากในอดีตและผลงานที่ผลิตขึ้นใหม่ เพื่อพูดถึงความเป็นสถาบันศิลปะในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การใช้สถาบันในฐานะmedium ไปจนถึงการหยิบยืมประวัติศาสตร์ อิทธิผล และวิธีคิดแบบสถาบันมาใช้ หรืออาจรวมไปถึงการทำผลงานศิลปะเพื่อชื่นชมรำลึกถึงความเป็นสถาบันบางอย่าง  ดังนั้นจุดมุ่งหมายของศิลปินในนิทรรศการนี้จึงกล่าวได้ว่า พวกเขาไม่ได้ทำงานเพื่อเจาะจงวิพากษ์วิจารณ์สถาบันศิลปะอย่างเดียว แต่มีอรรถอื่นๆ ที่ประกอบอยู่อย่างละเอียดอ่อน

การรวบรวมผลงานจัดแสดงพร้อมกันในพื้นที่แกลเลอรี่ครั้งนี้ ซึ่งถูกปรับรูปลักษณ์ดูกึ่งว่าอ้างอิงลักษณะของสถาบันศิลปะตามมาตรฐานสากล แม้จะเป็นเพียงเสี้ยวเดียว จึงนำเสนอประเด็นเกี่ยวกับสถาบันศิลปะร่วมสมัยในไทย โดยไม่ตั้งใจจะให้เห็นภาพรวม แต่เป็นการยกกรณีศึกษา รวบรวมชิ้นส่วนเรื่องราว และจึงเป็นที่มาของชื่อนิทรรศการว่า Footnotes on Institution ซึ่งคาดหวังว่าจะทำหน้าที่เป็นเชิงอรรถเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้แนะรากฐานต้นทาง แต่ก็ไม่จำเป็นต้องปรากฎอยู่บนหน้ากระดาษในทุกครั้ง

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "Footnotes on Institution" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service