นิทรรศการศิลปนิพนธ์ "โลกแบน" (Flatworld)

Event Details

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ "โลกแบน" (Flatworld)

Time: August 10, 2012 to August 30, 2012
Location: Krung Thai Art Gallery
City/Town: Bangkok,Thailand
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Aug 6, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ "โลกแบน"


นิทรรศการ “โลกแบน” โดยกลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) จากภาควิชาจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นผลสำเร็จทางการศึกษาที่มีคุณภาพอันขัดเกลาแล้วโดยเหล่าคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์อีกหลายท่าน ที่ได้สั่งสมวิชา วิทยาการ เสริมสร้างแนวความคิดให้ศิลปินได้ฝึกฝนควบคู่กันไปกับการพัฒนาฝีมืออันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนที่แตกต่างกันไป จนเกิดเป็นผลงานที่มีความหลากหลายในด้านของรูปแบบ แนวความคิด และเทคนิคเฉพาะตนของศิลปินแต่ละคน


“โลกแบน” เป็นคำนิยามที่ได้เปรียบเปรยถึงโลกสมมติที่อยู่ในระนาบสองมิติของผืนผ้าใบ ที่ศิลปินแต่ละคนได้สร้างสรรค์ขึ้นจากจินตนาการอันมีที่มาจากแนวความคิด แม้ว่าผลงานของศิลปินบางคนอาจมีรูปแบบหลุดกรอบและมีทัศนะการมองเห็นเป็นแบบสามมิติ แต่ผลงานทุกชิ้นล้วนมีที่มาจากลักษณะแบนระนาบของงานจิตรกรรม คำว่า “โลกแบน” จึงถูกนำมาใช้เป็นหัวข้อของนิทรรศการในครั้งนี้ เพื่อให้ศิลปินทุกคนสามารถแสดงศักยภาพของตนผ่านงานศิลปะได้อย่างเต็มที่ ศิลปินคุณภาพที่ได้รวมกลุ่มจัดนิทรรศการในครั้งนี้มีมากถึง 14 คน ได้แก่ กฤษฎางค์ อินทะสอน, ฐิติพงศ์ พิริยะกิจดำรงกุล, ปฏิเวธ เสาว์คง, พันธุ์ศักดิ์ แก้วสลับนิล, พฤทธินันท์ กมลาสน์ ณ อยุธยา, มานิตย์ ศรีสุวรรณ์, เรืองศักดิ์ ปัดถาวะโร, วิลาวรรณ เสาวัง, วิษณุพงษ์ หนูนันท์, วีรยุทธ แตงทอง, สุริวัลย์ สุธรรม, ศุภรักษ์ นพรัตน์, อัญชลี อารยะพงศ์พาณิชย์, อัมรินทร์ บุพศิริ ซึ่งก็มีศิลปินหลายคนที่มีความสามรถโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ การันตีจากรางวัลการประกวดศิลปกรรมจากเวทีต่างๆ ของประเทศไทย

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการศิลปนิพนธ์ "โลกแบน" (Flatworld) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service