นิทรรศการ “พิมพ์ครั้งที่ ๑” (FIRST EDITION)

Event Details

นิทรรศการ “พิมพ์ครั้งที่ ๑” (FIRST EDITION)

Time: March 21, 2018 to April 10, 2018
Location: Chamchuri Art Gallery
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.chamchuriartgaller…
Phone: 02 218 3709
Event Type: art, exhibition, print
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Mar 19, 2018

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการผลงานภาพพิมพ์ “พิมพ์ครั้งที่ ๑”“FIRST EDITION” PRINTMAKING EXHIBITION

จัดโดย

นิสิตชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

​พิธีเปิดนิทรรศการวันที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 17.30 น. และจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2561 – 10 เมษายน 2561
ณ ห้องนิทรรศการชั้น 2

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “พิมพ์ครั้งที่ ๑” (FIRST EDITION) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2023   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service