นิทรรศการศิลปะนิพนธ์ "เสือ พ่น ไฟ (Fire Work)"

Event Details

นิทรรศการศิลปะนิพนธ์ "เสือ พ่น ไฟ (Fire Work)"

Time: March 24, 2011 to April 7, 2011
Location: ณ ห้องสตูดิโอ ชั้น 4 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
City/Town: Bangkok, Thailand
Website or Map: http://www.bacc.or.th
Phone: 02-218-3709
Event Type: art, painting, photography, sculpture, prints, mixed, media, exhibition
Latest Activity: Mar 25, 2011

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

 

ศิลปิน:   นิสิตชั้นปีสุดท้าย ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่:  21 – 29 มีนาคม  2554
สถานที่: ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้อง 1-4 หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ งานแสดงศิลปนิพนธ์ โดยนิสิตภาควิชาทัศนศิลป์ ชั้นปีที่4 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


เป็นเวลากว่า 4 ปีแล้วที่นิสิตภาควิชาทัศนศิลป์ รุ่นที่ 25 ได้ศึกษาและสร้างสรรค์ผลงานศิลปะมาอย่างต่อเนื่อง ได้สั่งสมประสบการณ์ เพิ่มพูนความสามารถ อีกทั้งมีความชำนิชำนาญมากขึ้นในระดับหนึ่ง เมื่อได้เลือกเอกสาขาวิชาทางศิลปะที่ตนเองมีความสนใจ เพื่อแสดงศักยภาพมาตลอด 4 ปี ที่ศึกษาอยู่ในรั้วจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแห่งนี้ จึงได้จัดทำโครงการศิลปะนิพนธ์ ทัศนศิลป์ 25 ขึ้น โดยครอบคลุมเนื้อหาในด้านผลงานศิลปะทัศนศิลป์ เป็นการแสดงงานสู่โลกภายนอกต่อสายตาประชาชน ประกอบด้วยผลงานหลากหลายประเภท เช่น ผลงานทางด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย สื่อประสม อีกทั้งยังเป็นเวทีที่สร้างโอกาสให้แก่นิสิตและผู้เข้าร่วมโครงการนี้ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ตลอดจนสังคมและประเทศชาติในอนาคตสืบไป

 

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการศิลปะนิพนธ์ "เสือ พ่น ไฟ (Fire Work)" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service