นิทรรศการ "รากฐานแห่งความดี" (FINE- LINE)

Event Details

นิทรรศการ "รากฐานแห่งความดี" (FINE- LINE)

Time: June 1, 2019 to June 20, 2019
Location: Trendy8648
City/Town: Bangkok
Phone: 081 755 3836
Event Type: art, exhibition
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: May 19, 2019

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

Trendy gallery มีความยินดีขอเรียนเชิญผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าร่วมงานนิทรรศการ 

FINE- LINE

รากฐานแห่งความดี

คุณธรรม สิ่งที่ศิลปินยึดมั่นและศรัทธา คติความเชื่อ วัฒนธรรมประเพณีไทยจากบรรพบุรุษ วิถีชีวิตดั้งเดิม คือมรดกที่มีคุณค่า ความภูมิใจในรากเหง้าของตนเป็นแรงบันดาลใจสำคัญ ผลักดันให้สร้างสรรค์งานศิลปะพื้นบ้านอย่างไม่หยุดนิ่ง 

 งานประติมากรรมชุด รากฐานแห่งความดี ยังคงมีเอกลักษณ์ความเป็นพื้นบ้านในแบบเฉพาะของศิลปิน โดยถ่ายทอดจากคติความเชื่อที่ได้รับสืบทอดรุ่นต่อรุ่น ประสบการณ์ที่ได้พบเห็นศิลปะไทย วิถีชีวิตพื้นถิ่น จากสถานที่ต่างๆ ในช่วงระยะเวลาการเดินทางช่วงหนึ่ง เพื่อเป็นตัวแทนของคุณงามความดี ความบริสุทธิ์ พึงนำมาซึ่งความสุขแก่ตนและผู้อื่น

 ..................................................

A solo exhibition

นิทรรศการ FINE LINE รากฐานแห่งความดี

จัดแสดงระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน - 20 มิถุนายน 2562 

งานเปิดวันที่ 1 มิถุนายน 2562 เวลา 17.00 - 20.00 . 

Trendy8648, JJ Mall ชั้น G ห้อง 117-178(ชั้นใต้ดิน)นะคะ

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "รากฐานแห่งความดี" (FINE- LINE) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2023   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service