นิทรรศการ "ใบหน้า เรือนร่าง โขนทศกัณฐ์" (Faces, Bodies, and Khon-Ravana)

Event Details

นิทรรศการ "ใบหน้า เรือนร่าง โขนทศกัณฐ์" (Faces, Bodies, and Khon-Ravana)

Time: November 7, 2013 to December 15, 2013
Location: ARDEL Gallery of Modern Art
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.ardelgallery.com
Phone: 02 422 2092
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Oct 15, 2013

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down


ใบหน้า เรือนร่าง โขนทศกัณฐ์

โดย สันติ เล็กสุขุม


ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2556

ณ หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล (ถนนบรมราชชนนี)

นิทรรศการ “ใบหน้า เรือนร่าง โขนทศกัณฐ์” นำเสนอผลงานจิตรกรรมแนวทดลอง ซึ่งสร้างสรรค์ขึ้นด้วยกระบวนการทางคอมพิวเตอร์ดิจิทัล ผ่านเครื่องมืออุปกรณ์สมัยใหม่ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือคอมพิวเตอร์พกพาแบบต่างๆ ด้วยแนวความคิดเกี่ยวกับการทดลองสร้างสรรค์ภาพใบหน้า (Portrait) เรือนร่าง (Figure) และรูปทรงของโขนทศกัณฐ์อันมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นงดงาม งานจิตรกรรมที่ผสมผสานเส้นสีอันเป็นอิสระเข้ากับพื้นผิวและรูปทรงแปลกใหม่สร้างสรรค์โดยศิลปินและอาจารย์ด้านประวัติศาสตร์ศิลปะระดับแนวหน้าของเมืองไทย ศาสตราจารย์สันติ เล็กสุขุม


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 02-422-2092 แฟกซ์: 02-422-2091 อังคาร-เสาร์ 10.30 - 19.00 น.

อาทิตย์ 10.30 - 17.30 น. (ปิดวันจันทร์)


Faces, Bodies, and Khon-Ravana

By Santi Leksukhum


November 7 - December 15, 2103

At ARDEL’s Gallery of Modern Art (Boromrachachonnanee Road)


Faces, Bodies, and Khon-Ravana art exhibition by the art historian Santi Leksukhum presents a series of experimental painting created with high technology devices such as computers, smart phones or tablets. The initial idea stems from when the artist attempts to create portraitures, figurative arts, and the forms of the distinctively beautiful Khon-Ravana on such equipments. It results in the combination of colorful lines on different surfaces and unique forms.


For further information, kindly contact: 0-2422-2092 Fax: 0-2422-2091

Tuesday-Saturday: 10:30~19:00 hrs., Sunday: 10:30~17:30 hrs. (Closed on Monday)

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "ใบหน้า เรือนร่าง โขนทศกัณฐ์" (Faces, Bodies, and Khon-Ravana) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

Creative Citizen NEWS

© 2009-2023   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service