นิทรรศการ "นานาหน้า" (Faces)

Event Details

นิทรรศการ "นานาหน้า" (Faces)

Time: April 7, 2015 to May 17, 2015
Location: DOB Hualamphong Gallery
City/Town: Bangkok, Thailand
Website or Map: http://www.ardelgallery.com
Phone: 02 422 2092
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: May 16, 2015

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down

"นานาหน้า"
โดย วิทยา สุดประเสริฐ
ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน – 17 พฤษภาคม 2558
ณ ดีโอบีหัวลำโพง แกลเลอรี่ (ถนนพระราม 4)

นิทรรศการ “นานาหน้า” นำเสนอผลงานจิตรกรรมสีอะคริลิกบนผ้าใบ โดย วิทยา สุดประเสริฐ ด้วยแนวความคิดเกี่ยวกับการแสดงออกถึงใบหน้าของผู้คนที่ศิลปินรู้จักสนิทสนม มีความรักใคร่ชอบพอ และมีความสนใจในบุคลิกลักษณะอันโดดเด่นของผู้เป็นแบบ โฉมหน้าของนักแสดงที่มีชื่อเสียง ศิลปินชั้นนำ หรือหลากหลายบุคคลผู้ใกล้ชิดศิลปิน ถูกถ่ายทอดผ่านเส้นสีฝีแปรงอันสดใสสุกสว่างในหลากหลายอิริยาบถ สื่อให้เห็นถึงความสนุกสนานและความสุขอันบ่มเพาะจากสัมพันธภาพและปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้คน


"Faces"
By Vittaya Sudprasert
On April 7 – May 17, 2015
At DOB Hualamphong Gallery (Rama IV Road)

“Faces” art exhibition by Vittaya Sudprasert presents acrylic paintings of human facial expressions. The artist takes interest in distinct characteristic of his models who are his friends, artists or actors, imitating various facial expressions with colorful brush-stroke, and depicting the happiness and joyfulness nurtured from the relationship or interaction among people.

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "นานาหน้า" (Faces) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service