นิทรรศการ "Expression Now!"

Event Details

นิทรรศการ "Expression Now!"

Time: March 2, 2019 to March 31, 2019
Location: YuYuan Art & Antique
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.facebook.com/yuyua…
Phone: 094 554 8883
Event Type: art, exhibition, painting
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Mar 4, 2019

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

An Exhibition
"Expression Now!"
by Chumpol Akkapantanon
2-31 March 2019

ร่วมแสดงความยินดีและพบปะศิลปิน
ในวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562
17:00 เป็นต้นไป

"เป็นความประทับใจในความงดงาม
เรื่องราวที่ถูกบันทึกอยู่ในสถานที่
บรรพบรุษได้ก่อร่างสร้างฐานะส่งผ่านมา
สู่ลูกหลานในปัจจุบันเพื่อเก็บรักษา
และเล่าเรื่องราวดีๆ สืบต่อไป

ผลงานชุดนี้ถูกถ่ายทอดจากความรู้สึก
Sense Of Place ของตัวศิลปิน
อยากให้ท่านมาสัมผัสด้วยตัวท่านเอง
...เชื่อว่า ท่านก็จะเกิดแรงบันดาลใจเช่นกัน"

ชุมพล อักพันธานนท์

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "Expression Now!" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service