นิทรรศการ "ประกวดภาพวาดมหาตมาคานธี" (Exhibition of Mahatma Gandhi Drawing Contest)

Event Details

นิทรรศการ "ประกวดภาพวาดมหาตมาคานธี"  (Exhibition of Mahatma Gandhi Drawing Contest)

Time: May 7, 2019 to June 7, 2019
Location: Chamchuri Art Gallery
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.Chamchuriartgaller…
Phone: 02 218 3709
Event Type: art, exhibition, painting
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: May 12, 2019

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ

"ประกวดภาพวาดมหาตมาคานธี"

(Exhibition of Mahatma Gandhi Drawing Contest)

ผู้จัด 

สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย

สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศูนย์อินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลักษณะงาน 

จิตรกรรม

ระยะเวลาที่จัดแสดง 

วันที่ 7 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน .. 2562

พิธีเปิดนิทรรศการ 

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน ..2562

ห้องนิทรรศการ ชั้น2 อาคารพิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แนวความคิด

ด้วยในปีพ.. 2562 จะครบรอบ 150 ปีชาตกาลของมหาตมาคานธี (Mohandas Karamchand Gandhi) ผู้ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญของอินเดียที่มีบทบาทในการเรียกร้องเอกราชอินเดียจากบริติชราชในช่วงทศวรรษ 1940 ผู้มีอุดมการณ์อันยิ่งใหญ่และมีแนวคิดทางเศรษฐกิจอันมุ่งเน้นการพึ่งพาตนเอง เพื่อให้อินเดียสามารถดำรงอยู่ได้โดยปราศจากการชี้นำจากโลกตะวันตก ตลอดจนการเคลื่อนไหวเรียกร้องเอกราชที่ยึดมั่นในแนวคิดอหิงสา คือการไม่ใช้ความรุนแรงและอดกลั้นต่อความรุนแรงที่ตนประสบ รวมทั้งแนวทางอารยะขัดขืน (Civil Disobedience) ซึ่งด้วยผลงานและคุณความดีจึงทำให้ได้รับการย่องเชิดชูจากอนุชนรุ่นหลังว่าเป็นบิดาแห่งชาติอินเดียสมัยใหม่ตราบจนทุกวันนี้

เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณความดีและเกียรติประวัติของคานธี รวมทั้งปรัชญาทางเศรษฐกิจและการเมืองการปกครองที่คานธีได้ฝากไว้แก่โลก สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย จึงได้จัดประกวดวาดภาพในหัวข้อมหาตมาคานธีซึ่งมีเยาวชนไทยให้ความสนใจและส่งผลงานมาเป็นจำนวนมาก ดังนั้น สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย จึงได้ร่วมกับสำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม และศูนย์อินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดแสดงนิทรรศการประกวดภาพวาดมหาตมาคานธีผลงานภาพวาดจากเด็กและเยาวชน อายุ 10 – 15 ปีที่ได้รับคัดเลือกจำนวน 100 ภาพมาจัดแสดงเพื่อให้สาธารณชนได้เข้าชม โดยนิทรรศการดังกล่าวจะจัดขึ้น ชั้น2 อาคารพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 7 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน ..2562

เปิดให้เข้าชมทุกวัน จันทร์ศุกร์ เวลา 9.00 – 16.30. 

ปิดให้บริการวันเสาร์,อาทิตย์ และวันหยุดราชการ

Exhibition of Mahatma Gandhi Drawing Contest by Thai Children aged 10-15 years, which is co-organised by the Embassy of India in Thailand, Office of Art and Culture and Indian Studies Center, Chulalongkorn University, through 7 June 2019 (Mon.-Fri., 9:00 a.m.- 4:30 p.m.) at the 2nd floor, Chulalongkorn University Museum, Chulalongkorn University

For enquiries, please contact Mr.Natha Vacharakirin at natha.v@chula.ac.th or +66 2218 3945

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "ประกวดภาพวาดมหาตมาคานธี" (Exhibition of Mahatma Gandhi Drawing Contest) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on May 12, 2019 at 6:17pm

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on May 12, 2019 at 6:17pm

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on May 12, 2019 at 6:17pm

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on May 12, 2019 at 6:16pm

Attending (1)

© 2009-2023   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service