นิทรรศการ "ศูนย์" (Every water is an island)

Event Details

นิทรรศการ "ศูนย์" (Every water is an island)

Time: February 21, 2013 to April 5, 2013
Location: Bangkok University Gallery
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: https://www.facebook.com/bang…
Event Type: art, exhibition, photo, photography
Latest Activity: Feb 10, 2013

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ ศูนย์ (Every water is an island)

โดยศิลปิน ป๊อกลอง อะนาดิง (Poklong Anading)

จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 5 เมษายน 2556

ณ ชั้น 2 หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท


พิธีเปิดวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 18.00 น.

Artist Talk วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 15.00 – 16.30 น.


หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพภูมิใจนำเสนอนิทรรศการศิลปะ ศูนย์ (Every water is an island) โดย ป๊อกลอง อะนาดิง (Poklong Anading) ศิลปินชาวฟิลิปปินส์ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการศิลปินพำนักชาวเอเชีย (Asian Artist in Residency Program) โดยหอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เพื่อเรียนรู้ เผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของแต่ละประเทศในภูมิภาคเอเชีย สำหรับนิทรรศการศิลปะ ศูนย์ (Every water is an island) ป๊อกลอง อะนาดิง (Poklong Anading) ได้เริ่มต้นทำงานจาก ศูนย์ ความหมายของ ศูนย์ ไม่ได้เป็นเพียงแค่ตัวเลขกลมๆ ศูนย์ ไม่ได้แปลว่าว่างเปล่าหรือไม่มีอะไร ศูนย์ ในที่นี้หมายถึงการเริ่มต้นใหม่ เพื่อเปิดใจตัวเองให้กว้างและพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ทั้งที่อยากและไม่อยากพบเจอ ป๊อกลอง อะนาดิง (Poklong Anading) ไม่ได้ใช้รูปแบบการเสนอผลงานที่ตายตัว เขาเริ่มต้นจากสร้างผลงานจิตรกรรมและภาพถ่าย ซึ่งภายหลังได้ทำงานหลากหลายรูปแบบมากขึ้นทั้งวิดีโอ ประติมากรรม วัสดุเก็บตก (Found Object) และศิลปะจัดวาง (Installation Art) เป็นต้น ส่วนใหญ่มักจะหยิบจับเอาสิ่งของที่เหลือใช้หรือไม่มีคนสนใจที่ได้พบเห็นมานำเสนอเป็นผลงานศิลปะ ซึ่งสอดคล้
องกับแนวทางศิลปะแบบ Arte Povera ที่เคลื่อนไหวในช่วงปี 1960 เป็นต้นไป


ป๊อกลอง อะนาดิง (Poklong Anading) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาจิตรกรรม จาก College of Fine Arts, University of the Philippines มีผลงานจัดแสดงมาแล้วหลากหลายประเทศ เช่น ในปี 2551 แสดงนิทรรศการเดี่ยว Fallen Map ณ Mag:net Gallery ประเทศฟิลิปปินส์, ในปี 2552 แสดงนิทรรศการกลุ่ม Some Rooms ณ Osage Gallery ฮ่องกง ประเทศจีน และนิทรรศการกลุ่ม This & That ณ Triple Base Gallery สหรัฐอเมริกา ในปี 2554 แสดงนิทรรศการกลุ่ม The Sta. Mesa Diaries ณ Centre for Contemporary Photography ออสเตรเลีย ในปี 2555 เทศกาล Gwangju Biennale: Roundtable, ประเทศเกาหลีใต้, นิทรรศการเดี่ยว Pocket coffin ณ Galerie Zimmermann Kratochwill ประเทศออสเตรีย และ นิทรรศการกลุ่ม The Porous Border ณ g23 ประเทศไทย เป็นต้น

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "ศูนย์" (Every water is an island) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

Creative Citizen NEWS

© 2009-2023   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service