นิทรรศการ "EARLY YEARS PROJECT #3: COEVAL"

Event Details

นิทรรศการ "EARLY YEARS PROJECT #3: COEVAL"

Time: September 21, 2018 to November 25, 2018
Location: Bangkok Art and Culture Centre
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.bacc.or.th
Phone: 02 214 6630 - 8
Event Type: art, exhibition
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Sep 10, 2018

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

EARLY YEARS PROJECT #3: COEVAL
วันที่ : 21 กันยายน - 25 พฤศจิกายน 2561
สถานที่: ห้องนิทรรศการหลักชั้น 9
จัดโดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ดำเนินงานโดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปกรุงเทพฯ
พิธีเปิดงาน วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 18:30 น.


EARLY YEARS PROJECT #3: COEVAL
โครงการบ่มเพาะและสร้างเครือข่ายศิลปินรุ่นใหม่

ศิลปิน:
กฤชพล เกตุชู
สิทธิกร ขาวสะอาด
ณณฐ ธนพรรพี
ณัท เศรษฐ์ฐนา
ภานรินทร์ สื่อจินดาภรณ์
อัครวินท์ ไกรฤกษ์
ณัฐดนัย จิตต์บรรจง

กรรมการตัดสิน
จิตติ เกษมกิจวัฒนา

หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร นำเสนอ Early Years Project ซึ่งเป็นโครงการบ่มเพาะและสร้างเครือข่ายศิลปินรุ่นใหม่หรือศิลปินที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นของการทำงาน เพื่อให้พวกเขาสามารถสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานและศักยภาพของตนได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

ในปีนี้โครงการ Early Years Project ครั้งที่ 3 COEVAL ดำเนินงานสืบเนื่องจากครั้งแรกในปี 2559 เพื่อเปิดรับผลงานจากศิลปินรุ่นใหม่ และได้คัดเลือกผลงานจาก 7 ศิลปินเข้าร่วมโครงการ ศิลปินที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับทุนสร้างสรรค์เพื่อทำงานร่วมกับฝ่ายนิทรรศการในการนำเสนอผลงานและกระบวนการสร้างสรรค์บนพื้นที่ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9 หอศิลปกรุงเทพฯ รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรม Critic Session กิจกรรม Mentoring Aid โดยกรรมการ ศิลปิน นักวิชาการศิลปะและต่างสาขา เพื่อพัฒนาผลงาน และกิจกรรม Next Steps ซึ่งดำเนินงานโดยฝ่ายการศึกษา เพื่อบ่มเพาะความรู้และเสริมสร้างทักษะเฉพาะสำหรับศิลปินรุ่นใหม่

เมื่อผลงานทั้งหมดได้สร้างสรรค์จนครบกระบวนการ จะถูกตัดสินโดยกรรมการ จิตติ เกษมกิจวัฒนา เพื่อคัดเลือก 2 ผลงานสุดท้าย ส่งเสริมผลงานและศิลปินสู่พื้นที่ระดับนานาชาติด้วยทุนสนับสนุนการเดินทางของศิลปิน (Mobility Funding) และทุนในการเป็นศิลปินพำนัก (Residency Funding)

รายละเอียดกิจกรรมการศึกษานิทรรศการ EARLY YEARS PROJECT #3: COEVAL ดูได้ ที่นี่

ติดต่อและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
939 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 02 214 6630-8 ต่อ 531
อีเมล: earlyyearsproject@gmail.com

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "EARLY YEARS PROJECT #3: COEVAL" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service