นิทรรศการ "Do You See The Sky Falling?"

Event Details

นิทรรศการ "Do You See The Sky Falling?"

Time: January 6, 2018 to March 4, 2018
Location: Ekamian
City/Town: Bangkok
Phone: 083 789 9091
Event Type: art, exhibition
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Dec 18, 2017

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

ในงาน Do You See The Sky Falling? นี้ ได้นำเสนอเรื่องราวความหวาดระแวงต่ออนาคตผ่านภาพถ่ายและวีดิโอจากกล้องดิจิตอลเก่าของแม่ การทำงานกับกล้องดิจิตอลที่ไม่ได้อยู่ในสภาพสมบูรณ์แล้วทำให้ภาพและวิดิโอที่บันทึกออกมาเกิดการแตกสลายในความเป็นเนื้อของระบบดิจิตอล และศิลปินเองก็ไม่อาจควบคุมกระบวนการนี้ได้ทั้งหมด ซึ่งอาจถือได้ว่าเป็นการทำงานกับช่วงวาระสุดท้ายของกล้องตัวนี้ที่จะหมดอายุไขไปเมื่อใดก็ได้

กล้องที่ไร้ความมั่นคงตัวนี้ได้ถูกใช้เพื่อบันทึกภาพความเปลี่ยนแปลงของช่วงเวลาและเหตุการณ์ต่างๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของบางสิ่งบางอย่างย่อมส่งผลกระทบต่อผู้คนที่มีความสัมพันธ์ต่อมันไม่มากก็น้อย
ตามประสบการณ์ สิ่งต่างๆเหล่านี้ได้สร้างความรู้สึกไม่มั่นคง และความรู้สึกไม่มั่นคงนี้ เป็นปัจจัยหนึ่งที่สร้างความหวาดกลัว ความหวาดระแวงกับผู้คนและสิ่งต่างๆรอบตัว และความกลัวซึ่งเป็นความกลัวต่ออนาคตที่จะเกิดขึ้นและไม่อาจมองเห็นได้

ในงานเปิดของ Do You See The Sky Falling? จะมีการแสดงดนตรีอิเล็กทรอนิกส์โดย ธาดา เฮงทรัพย์กูล

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "Do You See The Sky Falling?" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2023   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service