นิทรรศการศิลปะ Different, but Same

Event Details

นิทรรศการศิลปะ Different, but Same

Time: March 3, 2010 from 6pm to 7pm
Location: Artery Gallery
City/Town: Bangkok, Thailand
Website or Map: http://www.arterybkk.com
Phone: +66 83 782 4477
Event Type: art, exhibition
Organized By: PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Mar 3, 2010

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Descriptionครั้งแรกของนิทรรศการศิลปะ แลกเปลี่ยนระหว่างไทยกับเกาหลี ในชื่อนิทรรศการ Different, but Same เป็นการปรากฏขึ้นของความพยายามของศิลปินรุ่นใหม่ชาวเกาหลี ที่ซึ่งไม่ได้แสดงความเป็นส่วน
หนึ่งส่วนใด ของ ศิลปะแนวประเพณี ดั้งเดิมทั้งกระบวนการคิดและรูปลักษณ์ สิ่งนี้น่าจะเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงความพยายาม ที่จะฉีกหนีจากขอบของศิลปะแบบเดิมๆ ตั้งแต่ผลงานที่มีการแต่งแต้มระบายสี สุ่งานประติมากรรม

งานศิลปะรูป แบบติดตั้งจัดวาง ไปจนถึงงานศิลปะมีเดียอื่นๆ ซึ่งศิลปินแต่ละคนได้สร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวให้เกิดขึ้นประดุจ ผลงานชิ้นเอกที่ก้าวทันกับกระแสโลกาภิวัฒน์ นิทรรศการในครั้งนี้จะเปิดโอกาสให้ผู้ชมได้เห็นถึงหนทางของศิลปินเกาหลีทีได้สร้างสัมผัสของการเผชิญหน้าแห่งโลกอินเตอร์เนต ผลผลิตแห่งสื่อในระบบอุตสาหกรรม การลื่นไหล ถ่ายเทของระบบข้อมูลข่าวสาร ความอ่อนไหวต่อการเป็นผู้รับสื่อ และความขัดแย้งของภาพลักษณ์ ที่มองผ่าน หลายมุมมองของศิลปิน

มหกรรมศิลปะนานาชาติ คลี่คลายตัวเองออกในลักษณะ กิจกรรมที่ถูกวางแผนกำหนดขึ้นให้เต็มไปด้วย ความน่าตื่นตาตื่นใจ ขนาดของนิทรรศการเองก็เทียบได้กับขนาดงานในการสร้างภาพยนตร์ฮอลลีวุ๊ดเรื่องหนึ่ง เลยทีเดียว นับตั้งแต่ศิลปะตะวันออกได้เปิดตัวเองสู่สายตาชาวโลก ประเทศจีนน่าจะจัดได้ว่าเป็นประเทศผู้นำประเทศหนึ่งในนามของตะวันออก แม้แต่ตลาดศิลปะของเกาหลีเองที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว และผกผันตกต่ำลงชนิดคาดไม่ถึง ซึ่งเหตุประการทั้งมวลเกิดจากผลกระทบทางเศรษฐกิจขาลงที่ส่งอิทธิพลกระทบไปทั่วโลกในสภาวะการณ์ที่แปร ผกผันประดุจละครเช่นนี้เป็นสิ่งที่น่าจับตามองว่าอะไรจะเป็นตัวกำหนดวัดปัจเจกของศิลปินเกาหลี ณ.ชั่วโมงนี้ ผมมีความเชื่อว่านิทรรศการศิลปะในครั้งนี้จะส่งผลให้เกิดการกระเพื่อมต่อสำนึกของศิลปะ ทีเป็นทั้งตัวแทน ทางความคิดและประสบการณ์แห่งเอเชีย อีกทั้งเป็นเวทีให้เกิดการวิพากย์ ในระดับสากลโลกในขณะเดียวกับที่พยายามไม่ให้สูญเสียบุคคลิกความเป็นเกาหลีจากการมองหลากหลายมุม และผมก็ตั้งตาคอยให้เกิดการสร้างรูปแบบที่จะ นำพาศิลปะของเอเชียให้ก้าวรุดไปโดยความร่วมมือกับศิลปินของไทยต่อไปในอนาคต

นิทรรศการนี้จะเปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธุ์ 2553 เป็นต้นไป ถึงวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2553 ณ Artery Gallery 919/1 อาคารสีลมแกลเลอเรีย ชั้น B1, (Unit B09) ถนนสีลม, กรุงเทพ 10500

Artery Art Management Co.,LTD.
919/1 The Silom Galleria Building,
(Unit B09) B1 Fl., Silom Rd., Bangkok
10500 Thailand
Mobile: +66 83 782 4477
Tel: +66 2 630 3006
Fax: +66 2 630 3007

Email: arterybkk@hotmail.com

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการศิลปะ Different, but Same to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service