นิทรรศการศิลปะ “Differences in the same preference”

Event Details

นิทรรศการศิลปะ “Differences in the same preference”

Time: April 4, 2011 to April 26, 2011
Location: Jamjuree Art Gallery
Street: Chulalongkorn University, Phayathai Road, Pathumwan.
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.jamjureeartgallery…
Phone: 02 218 1709
Event Type: art, exhibition, sculpture
Latest Activity: Apr 4, 2011

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

ในการจัดนิทรรศการขึ้นในครั้งนี้ ศิลปินต้องการรวบรวมผลงานจากการสร้างสรรค์ ที่ได้นำแนวความคิด ประสบการณ์ ความรู้ แรงบันดาลใจอันแตกต่างกันที่เกิดขึ้นเฉพาะตน มาร่วมสร้างสรรค์ผ่านผลงานที่ทำขึ้นในรูปแบบของงาน 3 มิติ หรืองานประติมากรรม

ซึ่งผู้ทำต้องลงมือสัมผัสโดยตรงกับชิ้นงานแต่ละชิ้น เลือกใช้วัสดุ จนกระทั่งออกมาเป็นผลงานที่สามารถจับต้องได้ และมีมุมมองรอบตัว อันเป็นเสน่ห์ที่ทำให้กลุ่มผู้แสดงเลือกศิลปะแขนงนี้มาเป็นสื่อนำเสนอผลงาน พร้อมทั้งหวังว่าการแสดงนิทรรศการในครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถกระตุ้นให้งานศิลปะในแขนงของประติมากรรมจะสามารถเติบโตขึ้นในจิตใจของผู้ที่เข้ามาชมงานทั้งในกลุ่มเยาวชนและประชาชนทั่วไป

ศิลปิน
อนุศักดิ์ อาจธะขันธ์ (Anusak Attakan)
วิรัช เจริญพานิช (Virach Charoenpanich)
เกณิกา สุขเกษม (Kenika Sookasame)

 


หอศิลป์จามจุรี  

ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10400 กรุงเทพฯ

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการศิลปะ “Differences in the same preference” to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service