นิทรรศการ "DIASPORA: Exit, Exile, Exodus of Southeast Asia"

Event Details

นิทรรศการ "DIASPORA: Exit, Exile, Exodus of Southeast Asia"

Time: March 8, 2018 to October 1, 2018
Location: MAIIAM Contemporary Art Museum
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.MAIIAM.com
Phone: 052 081 736
Event Type: art, exhibition
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Mar 1, 2018

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down

นิทรรศการ DIASPORA: Exit, Exile, Exodus of Southeast Asia
ภัณฑารักษ์: โลเรดานา ปัซซีนี-ปารัชชานี
ระยะเวลาจัดแสดง: วันศุกร์ที่ ๔ มีนาคม - วันจันทร์ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอี่ยม เชียงใหม่ ประเทศไทย

เปิดนิทรรศการ: วันเสาร์ที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๓๐

ศิลปิน
อับดุล อับดุลลาห์ อะดิตยา โนวาลิ อัลเฟรโดและอิซาเบล อากิลิซัน อนิดา เยว อาลิ โฮ ซู เนียน จักกาย ศิริบุตร จุน เหวียน-ฮัตสึชิบะ นินดิตโย อะดิปูร์โนโม นิพันธ์ โอฬารนิเวศน์ นนทวัฒน์ นำเบญจพล เปา ฮัว เฮอ ปพนศักดิ์ ละออ ปิยะรัศมิ์ ปิยะพงศ์วิวัฒน์ ประพัทธ์ จิวะรังสรรค์ ไรอัน วิลลามาเอล สว่างวงศ์ ยองห้วย สวาย สะเรธ เดอ โมว หนาน

พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอี่ยม ภูมิใจนำเสนอนิทรรศการกลุ่ม DIASPORA: Exit, Exile, Exodus of Southeast Asia นิทรรศการศิลปะร่วมสมัยจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ว่าด้วยกระแสการเคลื่อนย้ายของผู้คน นับตั้งแต่การปะทุขึ้นของสงครามเวียดนาม รวมถึงแง่มุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอพยพย้ายถิ่น การถูกบังคับโยกย้ายจากถิ่นที่อยู่ การกลับถิ่นฐานเดิม และภาวะผสมผสานพันทาง ภายใต้ความมุ่งหมายที่จะสร้างบทสนทนาระหว่างการพลัดถิ่นและการเคลื่อนย้ายผ่านงานศิลปะ นิทรรศการนี้จะสำรวจนิยามปรากฏการณ์การพลัดถิ่นหลักสามประการ กล่าวคือ การย้ายออก (exit) หรือการจากบ้านเกิดไปด้วยเหตุผลส่วนบุคคลหรือเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า การถูกเนรเทศ (to be exiled) ทั้งในฐานะปัจเจกหรือกลุ่มชน การจากบ้านเกิดที่บ่อยครั้งเป็นด้วยเหตุผลทางการเมือง และการอพยพลี้ภัย (exodus) ในฐานะกลุ่มชนไร้รัฐและถูกขับไล่ ที่ต้องหลบหนีจากวิกฤตบ้านเมืองหรือสงคราม ประเด็นว่าด้วยการย้ายออก การเนรเทศ และการลี้ภัยเป็นพื้นฐานในการสำรวจแง่มุมต่างๆ ของการพลัดถิ่นของศิลปินที่เป็นที่รู้จักและศิลปินหน้าใหม่ทั้ง ๑๘ คน ซึ่งทำงานโต้ตอบกับประเด็นของนิทรรศการ ผ่านผลงานศิลปะที่ทั้งกระตุ้นความสนใจและท้าทายความคิด ไม่ว่าจะเป็นงานที่มีอยู่แล้วหรือผลิตขึ้นมาใหม่ให้กับนิทรรศการโดยเฉพาะ นิทรรศการจะสะท้อนให้เห็นแนวคิดของการพลัดถิ่นผ่านประสบการณ์ของศิลปินว่าด้วยการโยกย้ายเปลี่ยนผ่านและตั้งถิ่นฐานใหม่ ทั้งยังสำรวจสภาวะการโยกย้ายถิ่นฐานและการพลัดถิ่นที่มีส่วนในการก่อรูปก่อร่างภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้มีฐานะเป็นภูมิภาคที่เปี่ยมไปด้วยความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ศาสนา และภาษา

งานเปิดนิทรรศการ DIASPORA: Exit, Exile, Exodus of Southeast Asia ในวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จะประกอบด้วยกิจกรรมการอภิปรายแบบคณะระหว่างกลุ่มศิลปิน วงอภิปรายแรกเริ่มเวลา ๑๗.๐๐ น. โดย อะดิตยา โนวาลิ, ไรอัน วิลลามาเอล, นิพันธ์ โอฬารนิเวศน์, และ เดอ โมว หนาน วงอภิปรายที่สอง โดย สว่างวงศ์ ยองห้วย, อับดุล อับดุลลาห์, และ สวาย สะเรธ บอกเล่าเกี่ยวกับการทำงานศิลปะของพวกเขาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการถูก บังคับให้โยกย้ายที่อยู่และการพลัดถิ่น ก่อนพิธีเปิดนิทรรศการจะเริ่มในเวลา ๑๙.๓๐ น.

ข้อมูลเพิ่มเติม
โทร: ๐๕๒๐๘๑๗๓๗
อีเมล: info@maiiam.com
เว็บไซต์: www.MAIIAM.com
FB: MAIIAM Contemporary Art Museum

เวลาทำการ
๑๐.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.
เปิดทุกวัน ยกเว้นวันอังคาร

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "DIASPORA: Exit, Exile, Exodus of Southeast Asia" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2023   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service