นิทรรศการการ "ออกแบบและศิลปะร่วมสมัยไทย-เบลเยี่ยม" (Dialogues)

Event Details

นิทรรศการการ "ออกแบบและศิลปะร่วมสมัยไทย-เบลเยี่ยม" (Dialogues)

Time: April 3, 2011 to June 30, 2011
Location: Brussels
City/Town: Brussels,Belgium
Website or Map: http://www.bacc.or.th
Phone: 02 2146630-8
Event Type: art, exhibition, photography, design, video
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Apr 8, 2011

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ขอเชิญชมนิทรรศการ “DIALOGUES” นิทรรศการการออกแบบและศิลปะร่วมสมัย ไทย-เบลเยี่ยม นำเสนอผลงานประติมากรรม ภาพถ่าย ออกแบบ และวิดีโออาร์ตของศิลปินไทยและเบลเยี่ยม 64 คน โดยผลงานแต่ละชิ้นมีความพิเศษตรงที่ศิลปินได้เชื่อมเอาแนวความคิดวัฒนธรรมดั้งเดิม ประวัติศาสตร์ ตำนาน และนิทาน มาสร้างสรรค์ให้เป็นผลงานศิลปะร่วมสมัยทั้งหมด  นิทรรศการ Dialogues มีจุดประสงค์ให้ผู้ชมแปลความหมายของสัญลักษณ์ต่างๆ ทางศิลปะออกมาอย่างเป็นธรรมชาติผ่านประสบการณ์ของตัวเอง การเผชิญหน้าต่อวัฒนธรรมอย่างที่ศิลปินได้เผชิญทำให้ผู้เข้าชมพิจารณามุมมองใหม่จากประเด็นเดิมที่คิดว่าเป็นสิ่งที่ตายตัวไปแล้วขึ้นมาอีกครั้ง ซึ่งนั่นคือความหมายใหม่ของสิ่งรอบตัวต่างๆ ที่ศิลปะสามารถนำเสนอ  เรื่องราวที่ไม่ได้รับการอธิบายและไม่มีการพูดถึงแต่สามารถเป็นที่เข้าใจได้ด้วยตัวเอง คือสิ่งที่นิทรรศการ Dialogues ต้องการเผยแพร่ออกมาให้เห็น สัญลักษณ์ ความเชื่อ และภาพลักษณ์ในผลงานเหล่านี้กลั่นกรองโดยศิลปิน ผู้นิยามความหมายใหม่ข้ามผ่านการรับรู้แบบเดิมๆ นิทรรศการ Dialogues เปิดโอกาสให้ผู้ชมเกิดความเข้าใจโดยไม่ตั้งข้อสรุป ผ่านการอธิบายวิวัฒนาการของความหมายที่แฝงอยู่ในรูปแบบของสัญลักษณ์ต่างๆ Dialogues คือการสนทนาเพื่อให้ผู้ชมได้ค้นพบวัฒนธรรมของตนอีกครั้ง จากโลกที่บางครั้งดูแปลกแยก โดยผ่านการถกเถียงเพื่อทำความเข้าใจถึงกลไกที่ทำให้มีชีวิต Dialogues คือการแลกเปลี่ยนระยะยาวระหว่างความแตกต่างทางวัฒนธรรมและวิธีการของศิลปิน  ประเทศไทยและประเทศเบลเยี่ยมต่างเป็นที่ที่มีความแตกต่างทั้งในเชิงภูมิทัศน์และวัฒนธรรม เมื่อมองอย่างรวดเร็ว ผลงานศิลปะและการออกแบบที่นำมาจัดแสดงนี้ไม่มีส่วนคล้ายคลึง แต่เมื่อมองลึกผ่านการจัดวางผลงานศิลปะที่แตกต่างในบริบทเดียวกัน ผลงานเหล่านี้มีจุดยืนร่วมกันในการสร้างจากรากฐานของบริบททั้งในประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของประเทศตน

นิทรรศการ Dialogues จะเดินทางไปแสดงต่อ ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม ตั้งแต่เดือนเมษายน ถึงเดือน มิถุนายน 2554 สอบถามเพิ่มเติม
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
โทร. 02 2146630-8
Email: prbacc@hotmail.com, website: www.bacc.or.th

 

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการการ "ออกแบบและศิลปะร่วมสมัยไทย-เบลเยี่ยม" (Dialogues) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service