นิทรรศการ "Design & Diversity"

Event Details

นิทรรศการ "Design & Diversity"

Time: March 4, 2020 to March 8, 2020
Location: RCAC BKK
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.facebook.com/Desig…
Event Type: art, exhibition, painting
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Mar 2, 2020

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการรายงานความก้าวหน้าผลงานดุษฎีนิพนธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการออกแบบ
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

"Design & Diversity"
Progress of the Ph.D Exhibition 2020

เปิดนิทรรศการวันที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 18.00 น.

นิทรรศการจัดระหว่างวันที่ 4-8 มีนาคม 2563
เวลา 10.00-19.00 น.
ณ ห้องนิทรรศการ 5 ชั้น 2
หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "Design & Diversity" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service