นิทรรศการ "@DAWN"

Event Details

นิทรรศการ "@DAWN"

Time: March 20, 2018 to April 28, 2018
Location: ARDEL’s Third Place Gallery
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.ardelgallery.com
Event Type: art, exhibition, painting
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Mar 12, 2018

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

@DAWN
โดย สุภาภรณ์ จุลกะ, พรภัสสร์ภรณ์ บุณยฤทธนนท์, แทน โฆษิตพิพัฒน์ และ เทิดธันวา คะนะมะ
วันที่ 20 มีนาคม – 28 เมษายน 2561
อาร์เดลเธิร์ดเพลส แกลเลอรี (ทองหล่อซอย 10)

พิธีเปิด : 20 March 2018 18:30

นิทรรศการ @DAWN นำเสนอผลงานของ 4 ศิลปินหน้าใหม่ ผู้สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม วาดเส้น และสื่อผสม ได้อย่างโดดเด่น มีแนวทางเฉพาะตัว อาทิ ผลงานจิตรกรรมของ สุภาภรณ์ จุลกะ ที่สร้างสรรค์ขึ้นด้วยแรงบันดาลใจจากรูปทรงของวัตถุที่พบเห็นในชีวิตประจำวันผสมผสานกับจินตนาการแบบกึ่งนามธรรม ผลงานจิตรกรรมของ พรภัสสร์ภรณ์ บุณยฤทธนนท์ ที่สร้างขึ้นจากเส้น สี น้ำหนักอันพลิ้วไหว เกิดกลายเป็นรูปทรงกึ่งเหนือจริงกึ่งจินตนาการ ผลงานวาดเส้นของ แทน โฆษิตพิพัฒน์ ที่หยิบยืมรูปร่างของสรรพสัตว์มาเป็นสัญลักษณ์แทนความพยายามในการควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างของมนุษย์ และผลงานสื่อผสมของ เทิดธันวา คะนะมะ ที่สร้างสรรค์ลวดลายไทยผสมผสานกับร่องรอยกัดกร่อนบนพื้นผิวโลหะมาสื่อแสดงความย้อนแย้งแห่งการพัฒนาทางเทคโนโลยีตามยุคสมัย

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "@DAWN" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on March 12, 2018 at 11:49pm

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on March 12, 2018 at 11:49pm

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on March 12, 2018 at 11:49pm

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service