นิทรรศการ "CULTURE DIFFUSION"

Event Details

นิทรรศการ "CULTURE DIFFUSION"

Time: May 7, 2018 to May 10, 2018
Location: ART GALLERY G23
City/Town: Bangkok
Event Type: art, exhibition, painting
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: May 5, 2018

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down

นิทรรศการศิลปวัฒนธรรมนิพนธ์
โดยนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเอกศิลปวัฒนธรรม
คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 (พิธีเปิด)
ลงทะเบียน 16:00 น.
เปิดงาน เวลา 17:00 น.

วันที่ 8-10 พฤษภาคม 2561
เวลา 10:00-17:00 น.
ชั้น 3 ART GALLERY G23 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

__________________________________

THESIS: CULTURE ART EXHIBTION
BY 4TH YEARS STUDENT
MAJOR : CULTURE ART
SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY

DATE : 7TH MAY 2018 ( OPENING CEREMONY)
REGISTRATION : 04:00 PM
TIME : 05:00 - 09:00 PM

DATE : 8-10 MAY 2018
TIME : 10:00 AM - 04:00 PM

VENUE : 3RD FLOOR AT ART GALLERY G23
PROF. DR.SAROJ BUASRI INNOVATION BUILDING

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "CULTURE DIFFUSION" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service